Działalność dydaktyczna Zakładu

Pracownicy Zakładu prowadzą pełny zestaw zajęć dydaktycznych (wykłady, ćwiczenia, laboratoria, pracownie problemowe i prace dyplomowe) dla studentów Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT.

Prowadzone dyscypliny dydaktyczne obejmują:

 • zagadnienia termodynamiki ciał stałych, cieczy i gazów;
 • zagadnienia związane z mechaniką cieczy i gazów;
 • zagadnienia dynamiki ruchu obiektów latających;
 • zagadnienia aerodynamiki i wymiany ciepła.

Prowadzone przedmioty z zakresu wyżej wymienionych dyscyplin to:

 • termodynamika techniczna;
 • mechanika płynów;
 • mechanika płynów z hydrauliką;
 • mechanika lotu;
 • aerodynamika;
 • teoria śmigieł i wirników nośnych;
 • wymiana ciepła;
 • komputerowe wspomaganie procesów pomiaru.

Oferujemy również indywidualne programy studiów w dyscyplinach dydaktycznych prowadzonych przez Zakład.

Działalność naukowo-badawcza Zakładu (wybrane kierunki):

 • jakościowe badania eksperymentalne w zakresie przepływów nieściśliwych i ściśliwych;
 • ciśnienie i wagowe badania aerodynamiczne w zakresie przepływów nieściśliwych;
 • numeryczne badania przepływów ściśliwego gazu lepkiego i przewodzącego ciepło;
 • komputerowe symulacje opływu złożonych obiektów metodami CFD – dane do obliczeń obciążeń i symulacji wytrzymałościowych;
 • aerodynamiczne i termodynamiczne badania zjawisk opływowych w warunkach oblodzenia powierzchni nośnych;
 • zagadnienia transportu masy i ciepła w przepływach gazu rzeczywistego,
 • badania właściwości cieplnych materiałów w szerokim zakresie zmian temperatury,
 • modelowanie numeryczne trójwymiarowych zagadnień obciążeń termicznych elementów konstrukcji
 • badania zjawisk wymiany ciepła w układach biologicznych.