Lp. Temat ćwiczenia laboratoryjnego z Termodynamiki POBIERZ
1 Przegląd podstawowych metod i technik pomiaru temperatury pdf
2 Pomiary temperatury termometrami termoelektrycznymi pdf
3 Pomiary temperatury termometrami rezystancyjnymi pdf
4 Pomiar wilgotności powietrza pdf
5 Badanie efektu zjawiska Joulea – Thomsona pdf
7 Pomiar przewodności cieplnej ciał stałych pdf
10 Badanie zjawiska przy przewodzeniu ciepła i prądu elektrycznego pdf
11 Określenie rozkładu pola temperatury metodą modelowania analogowego pdf
12 Określenie rozkładu pól temperatury metodą obliczeń numerycznych  
  12A – Określenie rozkładu pól temperatury metodą obliczeń numerycznych  v.JZ  pdf
  12B – Określenie rozkładu pól temperatury metodą obliczeń numerycznych v.PKMKZ  pdf
pdf
13 Pomiar dyfuzyjności cieplnej ciał stałych w warunkach uporządkowanej wymiany ciepła  pdf
15 Badania kolektora słonecznego  pdf
16 Pomiar dyfuzyjności cieplnej metodą chwilowego źródła ciepła*  pdf
17 Badanie efektów cieplnych przemiany fazowej  pdf
18 Wyznaczanie sprawności termicznej silnika Stirlinga  pdf
19 Wymiana ciepła w niechłodzonej dyszy silnika rakietowego  pdf
20 Badania ogniwa paliwowego  pdf
21 Badanie ogniw i baterii słonecznych  pdf
22 Badanie powietrznej sprężarkowej pompy cieplnej  pdf  pdf
24 Pomiar współczynnika przejmowania ciepła pdf