Początki ZAKŁADU INŻYNIERII BEZPIECZEŃSTWA związane są z uruchomieniem na Wydziale Mechatroniki nowego kierunku studiów Inżynieria Bezpieczeństwa (Uchwała senatu Wojskowej Akademii Technicznej nr 106/II/2007 z dnia 24 maja 2007 r. zaakceptowana przez Ministra Obrony Narodowej). Pierwszy rok akademicki dla tego kierunku rozpoczął się w dniu 01 października 2008r.

We wrześniu 2008 r. z Zakładu Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego wydzielono Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa, którego kierownikiem został dr hab. inż. Andrzej Skomra. Trzon Zakładu stanowią byli pracownicy Zakładu Uzbrojenia Lotniczego i Bezpieczeństwa Systemów, którzy w wyniku reorganizacji Instytutu Techniki Lotniczej w 2004 r. weszli w skład utworzonego Zakładu Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego.

W ramach Zakładu Uzbrojenia Lotniczego i Bezpieczeństwa Systemów, a później w strukturze Zakładu Awioniki i Uzbrojenia Lotniczego zespół aktualnych pracowników Zakładu Inżynierii Bezpieczeństwa prowadził badania naukowe pod kierunkiem prof. dr. hab. inż. Henryka Tomaszka, które obejmowały między innymi takie zagadnienia jak: probabilistyczne modele oceny trwałości zmęczeniowej elementów konstrukcji, modelowanie bezpieczeństwa w systemach lotniczych, modelowanie dynamiki procesu funkcjonowania systemów lotniczych dla potrzeb oceny efektywności działania statków powietrznych, wspomaganie procesu eksploatacji urządzeń i systemów lotniczych.

Od dnia 19.02.2020 r. Zakład funkcjonuje pod nową nazwą: „Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa i Uzbrojenia Lotniczego” a jego kierownictwo sprawuje ppłk dr inż. Michał Jasztal. W zakresie działalności naukowo-badawczej Zakład Inżynierii Bezpieczeństwa i Uzbrojenia Lotniczego koncentruje się na badaniach zarówno w dziedzinie inżynierii bezpieczeństwa technicznego jak i bezpieczeństwa cywilnego, a także na badaniach efektywności eksploatacji lotniczych systemów uzbrojenia. Działalność dydaktyczna Zakładu skupia się na merytorycznej opiece nad prowadzonym w Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa kierunkiem studiów Inżynieria Bezpieczeństwa oraz na prowadzeniu specjalności na kierunku Lotnictwo i Kosmonautyka pod nazwą Uzbrojenie Lotnicze.