Do zakresu działania specjalisty ds. promocji i współpracy zagranicznej należy m. in.:

  • monitorowanie zmian przepisów dotyczących promocji oraz współpracy zagranicznej w tym przepisów w j. angielskim;
  • sporządzanie korespondencji i dokumentacji w j. polskim i angielskim;
  • koordynowanie obiegu dokumentów dotyczących promocji oraz współpracy zagranicznej Wydziału, w tym dokumentacji w j. angielskim;
  • monitorowanie i prowadzenie korespondencji dotyczącej spraw studenckich, promocji oraz współpracy zagranicznej Wydziału, w tym korespondencji w j. angielskim;
  • wsparcie studentów wyznaczonych na opiekunów studentów zagranicznych;
  • wsparcie i koordynacja pobytu studentów zagranicznych w Wydziale;
  • wsparcie działań integrujących studentów zagranicznych ze studentami Wydziału;
  • przygotowywanie materiałów promocyjno-informacyjnych Wydziału w języku polskim i angielskim;
  • koordynacja i wsparcie wydarzeń promocyjno-informacyjnych Wydziału w języku polskim i angielskim;
  • animowanie działalności informacyjno-promocyjnej Wydziału w kraju i za granicą w tym aktywności w mediach społecznościowych i na stronie internetowej;