Koło Naukowe Studentów Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji jako inicjatywa studentów zainteresowanych wykorzystaniem nowoczesnych technik komputerowych do rozwiązywania zadań stojących przed współczesnymi inżynierami.

Geneza nazwy jest dość łatwa, ponieważ inicjatorami założenia koła byli studenci Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa o specjalności Techniki Komputerowe w Mechatronice realizowanej w Zakładzie Wspomagania Projektowania, Wytwarzania i Eksploatacji. Rekonstrukcja w nazwie koła wzięła się z pomysłu wykorzystania technik komputerowych do zrekonstruowania zabytkowych, często niekompletnych eksponatów militarnych i nie tylko. Pierwszym opiekunem był mjr. dr inż. Paweł PŁATEK, po którym funkcję tą przejął mjr. dr inż. Robert PASZKOWSKI. Od 1 października 2019 r. funkcję opiekuna pełni dr inż. Marcin SARZYŃSKI. Członkowie koła organizują cykliczne spotkania, na których dzielą się doświadczeniami, przekazują wiedzę podczas warsztatów dla studentów, uczniów i nie tylko, planują udział w przedsięwzięciach takich jak konferencje, wystawy i targi, gdzie prezentują osiągnięcia w realizacji swoich projektów.