Opiekun koła: mgr inż. Adam MARUT
tel. +48 261 837 202
mail: adam.marut@wat.edu.pl
budynek 36 – pokój 125


Przewodniczący koła: Rafał Macierewicz
Z-ca przewodniczącego koła: Kamil Podkański
Filip Gozdek
Dawid Adamski
Sekretarz Koła: Magdalena Romaniuk

E-mail kontaktowy do zarządu: knslik@student.wat.edu.pl

KNSLiK