WOJSKOWA AKADEMIA TECHNICZNA

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Centrum Szkolenia CAD

00-908 Warszawa 46
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 /bud. 100, pok. 324A/

tel. +48 261 837 845, fax +48 261 839 777
jan.szczurko@wat.edu.pl