Wojskowa Akademia Techniczna

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej
Budynek 67
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

tel./fax: +48 261 839 046
e-mail: itl@wat.edu.pl


dr inż. Mariusz WAŻNY
Dyrektor Instytutu Techniki Lotniczej
tel.: +48 261 839 644
e-mail: mariusz.wazny@wat.edu.pl