Instytut Techniki Rakietowej i Mechatroniki proponuje współpracę w zakresie:

 • określania charakterystyk geometrycznych, masowych i aerodynamicznych pocisków rakietowych
 • opracowywania modeli matematycznych i wykonania komputerowych badań symulacyjnych lotu rakiet z uwzględnieniem wyników optymalizacji i doborem parametrów
 • określania stref startu, wstrzeliwania i rażenia pocisków rakietowych
 • projektowania analogowych i cyfrowych systemów stertowania rakietami przeciwpancernymi i przeciwlotniczymi
 • opracowywania cyfrowych układów sterowania napędami
 • projektowania i badania układów mikrofalowych
 • projektowania i programowania układów wielkiej skali integracji
 • projektowania i wykonywania procesorów sygnałowych i obrazowych
 • opracowywania systemów kierowania ogniem przeciwlotniczych zestawów artyleryjskich
 • opracowywania robotów mobilnych
 • aplikacji komputerowych układów automatyki
 • wdrażania komputerowych systemów wspomagania procesów eksploatacji urz±dzeń i systemów technicznych
 • opracowywania wymagań eksploatacyjnych i obsługowych dla zmodernizowanego i nowoopracowywanego sprzętu uzbrojenia
 • opracowywania multimedialnych baz danych sprzętu technicznego i uzbrojenia z uwzględnieniem ich specyfiki
 • zarządzania niezawodnością i systemów technicznych
 • wykonywania ekspertyz dotyczących przedłużania resursu rakiet i zestawów rakietowych
 • badania obiektów technicznych według pełnych programów diagnozowania