Wojskowa Akademia Techniczna

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Rakietowej i Mechatroniki
Budynek 63
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

tel.: +48 261 839 069
fax: +48 261 839 751
e-mail: itr@wat.edu.pl


dr hab. inż. Leszek BARANOWSKI, prof. WAT
Dyrektor Instytutu Techniki Rakietowej i Mechatroniki
tel.: +48 261 837 736
e-mail: leszek.baranowski@wat.edu.pl