dr hab. inż. Ryszard CHACHURSKI, prof. WAT
Kierownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych
Profesor uczelni
Lotnicze zespoły napędowe – teoria i konstrukcja,
eksploatacja, diagnozowanie, oblodzenie układów dolotowych.
Bezzałogowe statki powietrzne.
tel. +48 261 837 664
e-mail: ryszard.chachurski@wat.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jan GODZIMIRSKI
Profesor
Technologia lotnicza, badania eksperymentalne
i numeryczne połączeń klejowych.
tel. +48 261 839 575
e-mail: jan.godzimirski@wat.edu.pl

prof. dr hab. inż. Aleksander OLEJNIK
Profesor
Statyka i dynamika konstrukcji lotniczych,
aerosprężystość układów powierzchniowych,
modelowanie struktur lotniczych.
tel. +48 261 837 374
e-mail: aleksander.olejnik@wat.edu.pl

dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof. WAT
Dziekan Wydziału Mechtroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Profesor uczelni
Konstrukcje płatowcowe – modelowanie geometrii i struktury,
zagadnienia inżynierii odwrotnej, analizy wytrzymałościowe,
dynamika konstrukcji. Kompozyty – modelowanie struktur
laminatowo-przekładkowych do analiz numerycznych.
tel. +48 261 837 374
e-mail: stanislaw.kachel@wat.edu.pl

płk dr hab. inż. Adam KOZAKIEWICZ, prof. WAT
Profesor uczelni
Lotnicze zespoły napędowe – teoria i konstrukcja, eksploatacja,
diagnozowanie, aerosprężystość. Bezzałogowe statki powietrzne.
tel. +48 261 837 129
e-mail: adam.kozakiewicz@wat.edu.pl

płk dr hab. inż. Marek ROŚKOWICZ, prof. WAT
Prodziekan ds. Naukowych i Rozwoju
Profesor uczelni

Wyposażenie hydro-pneumatyczne statków powietrznych,
badania połączeń klejowych.
tel. +48 261 837 210
e-mail: marek.roskowicz@wat.edu.pl

mjr dr inż. Piotr LESZCZYŃSKI
Z-ca dyrektora Instytutu Techniki Lotniczej
ds. techniczno-ekonomicznych

Adiunkt

Statyczne próby wytrzymałościowe,
eksperymentalne badania materiałów kompozytowo-metalowych.
tel. +48 261 839 623
e-mail: piotr.leszczynski@wat.edu.pl

mjr dr inż. Łukasz KISZKOWIAK
Adiunkt
Numeryczne analizy aerodynamiczne przy użyciu oprogramowania CFD
z wykorzystaniem HPC. Wyznaczanie obciążeń aerodynamicznych
działających na strukturę statku powietrznego w trakcie lotu.
Analizy stateczności statycznej i dynamicznej statków powietrznych
z wykorzystaniem modeli skalowanych.
Prowadzenie badań aerodynamicznych w tunelach powietrznych i wodnym.
tel. +48 261 837 374
e-mail: lukasz.kiszkowiak@wat.edu.pl

ppłk dr inż. Robert ROGÓLSKI
Adiunkt
Konstrukcje płatowcowe – modelowanie geometrii i struktury,
analizy wytrzymałościowe, dynamika konstrukcji, aerosprężystość.
Kompozyty – modelowanie struktur laminatowo-przekładkowych do analiz numerycznych.
tel. +48 261 837 374
e-mail: robert.rogolski@wat.edu.pl

ppłk dr inż. Sławomir TKACZUK
Adiunkt
Systemy wysokościowo-ratownicze statków powietrznych,
badania numeryczne połączeń klejowych.
tel. +48 261 839 573
e-mail: slawomir.tkaczuk@wat.edu.pl

dr inż. Piotr WRÓBLEWSKI
Adiunkt
Lotnicze zespoły napędowe – teoria i konstrukcja, eksploatacja, numeryczne obliczenia parametrów termodynamicznych i hydrodynamicznych tłokowych i turbinowych silników spalinowych. Badania eksperymentalne oporów ruchu, dynamiki, wytrzymałości i zużycia powierzchni współpracujących mechanizmów kinematycznych lotniczych silników spalinowych. Bezzałogowe statki powietrzne.
tel. +48 261 837 374
e-mail: piotr.wroblewski@wat.edu.pl

dr hab. inż. Stanisław DANILECKI
Starszy wykładowca
Statyka i dynamika konstrukcji lotniczych,
trwałość zmęczeniowa konstrukcji lotniczych,
projektowanie samolotów i śmigłowców.

tel. +48 261 839 769
e-mail: stanislaw.danilecki@wat.edu.pl

mgr inż. Bogumił SIUTA
Starszy wykładowca

tel. +48 261 837 704
e-mail: bogumil.siuta@wat.edu.pl

mgr inż. Olga GRZEJSZCZAK
Asystent
Modelowanie geometrii i struktury statków powietrznych.
Modelowanie zjawisk zachodzących w kanałach przepływowych
lotniczych turbinowych silników odrzutowych.

tel. +48 261 837 336
e-mail: olga.grzejszczak@wat.edu.pl

mgr inż. Rafał KIESZEK
Asystent
Modelowanie geometrii i struktury statków powietrznych oraz silników turbinowych,
optymalizacja konstrukcji z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego.
tel. +48 261 837 336
e-mail: rafal.kieszek@wat.edu.pl

mgr inż. Michał SZCZEŚNIAK
Asystent
Próby rezonansowe statków powietrznych. Modelowanie geometrii i struktury płatowców,
analizy wytrzymałościowe, dynamika konstrukcji, analiza modalna.
Statyczne próby wytrzymałościowe i sztywnościowe.

e-mail: michal.szczesniak@wat.edu.pl

mgr inż. Michał JĘDRAK
Inżynier
Modelowanie geometrii i struktury statków powietrznych.
Numeryczne analizy konstrukcji lotniczych.
e-mail: michal.jedrak@wat.edu.pl

mgr inż. Anna MIKOŁAJCZYK
Inżynier
Pomiary sił hydrodynamicznych modeli samolotów w tunelu wodnym RHRC 2436,
obliczenia gazodynamiczne silników turbinowych, obsługa symulatora
dwuprzepływowego silnika odrzutowego DGEN 380.

tel. +48 261 837 374
e-mail: anna.mikolajczyk@wat.edu.pl

mgr inż. Jarosław MILCZARCZYK
Inżynier
Analizy wytrzymałościowe MES lotniczych struktur kompozytowych,
Badania właściwości materiałów kompozytowych, badania struktur kompozytowych
metodami niszczącymi i nieniszczącymi.
e-mail: jaroslaw.milczarczyk@wat.edu.pl

mgr inż. Borys SYTA
Inżynier
e-mail: borys.syta@wat.edu.pl

mgr Dominik BORCUCH
Starszy specjalista inżynieryjno-techniczny
Próby sztywności i wytrzymałości konstrukcji lotniczych
badania nieniszczące struktur kompozytowych badania napędów turbinowych.
e-mail: dominik.borcuch@wat.edu.pl

mgr Michał RADOMSKI
Specjalista d/s technicznych

tel. +48 261 837 374
e-mail: michal.radomski@wat.edu.pl

mgr Bartłomiej SOKÓŁ
Specjalista

e-mail: bartlomiej.sokol@wat.edu.pl

Artur MARCHEL
Starszy technik

tel. +48 261 837 271
e-mail: artur.marchel@wat.edu.pl

mgr Jarosław SASIN
Starszy technik

tel. +48 261 837 374
e-mail: jaroslaw.sasin@wat.edu.pl