dr inż. Olga GRZEJSZCZAK-PĄCZEK
Kierownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych
Adiunkt
Modelowanie geometrii i struktury statków powietrznych.
Modelowanie zjawisk zachodzących w kanałach przepływowych
lotniczych turbinowych silników odrzutowych.
tel. +48 261 837 336
e-mail: olga.grzejszczak@wat.edu.pl

prof. dr hab. n. mat. Jerzy GAWINECKI
Profesor
Nauki matematyczne.
Budowa modeli matematycznych, zagadnienia optymalizacji.
e-mail: jerzy.gawinecki@wat.edu.pl

prof. dr hab. inż. Jan GODZIMIRSKI
Profesor
Technologia lotnicza, badania eksperymentalne
i numeryczne połączeń klejowych.
tel. +48 261 839 575
e-mail: jan.godzimirski@wat.edu.pl

dr hab. inż. Ryszard CHACHURSKI, prof. WAT
Profesor uczelni
Lotnicze zespoły napędowe – teoria i konstrukcja,
eksploatacja, diagnozowanie, oblodzenie układów dolotowych.
Bezzałogowe statki powietrzne.
tel. +48 261 837 664
e-mail: ryszard.chachurski@wat.edu.pl

dr hab. inż. Stanisław DANILECKI, prof. WAT
Profesor uczelni
Projektowanie i konstruowanie samolotów,
trwałość zmęczeniowa konstrukcji lotniczych.

tel. +48 261 839 769
e-mail: stanislaw.danilecki@wat.edu.pl

dr hab. inż. Stanisław KACHEL, prof. WAT
Dziekan Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Profesor uczelni
Konstrukcje płatowcowe – modelowanie geometrii i struktury,
zagadnienia inżynierii odwrotnej, analizy wytrzymałościowe,
dynamika konstrukcji. Kompozyty – modelowanie struktur
laminatowo-przekładkowych do analiz numerycznych.
tel. +48 261 837 374
e-mail: stanislaw.kachel@wat.edu.pl

płk dr hab. inż. Adam KOZAKIEWICZ, prof. WAT
Profesor uczelni
Lotnicze zespoły napędowe – teoria i konstrukcja, eksploatacja,
diagnozowanie, aerosprężystość.
tel. +48 261 837 129
e-mail: adam.kozakiewicz@wat.edu.pl

dr hab. inż. Marek ROŚKOWICZ, prof. WAT
Prodziekan ds. Naukowych i Rozwoju
Profesor uczelni

Wyposażenie hydro-pneumatyczne statków powietrznych,
badania połączeń klejowych.
tel. +48 261 837 210
e-mail: marek.roskowicz@wat.edu.pl

dr inż. Rafał KIESZEK
Adiunkt
Modelowanie geometrii i struktury statków powietrznych oraz silników turbinowych,
optymalizacja konstrukcji z wykorzystaniem algorytmów uczenia maszynowego.
tel. +48 261 837 719
e-mail: rafal.kieszek@wat.edu.pl

ppłk dr inż. Piotr LESZCZYŃSKI
Adiunkt
Statyczne próby wytrzymałościowe,
eksperymentalne badania materiałów kompozytowo-metalowych.
tel. +48 261 839 623
e-mail: piotr.leszczynski@wat.edu.pl

dr inż. Maciej MROCZKOWSKI
Adiunkt
Techniki kosmiczne.
e-mail: maciej.mroczkowski@wat.edu.pl

ppłk dr inż. Robert ROGÓLSKI
Adiunkt
Konstrukcje płatowcowe – modelowanie geometrii i struktury,
analizy wytrzymałościowe, dynamika konstrukcji, aerosprężystość.
Kompozyty – modelowanie struktur laminatowo-przekładkowych do analiz numerycznych.
tel. +48 261 837 374
e-mail: robert.rogolski@wat.edu.pl

dr inż. Sławomir TKACZUK
Adiunkt
Systemy wysokościowo-ratownicze statków powietrznych,
badania numeryczne połączeń klejowych.
tel. +48 261 839 573
e-mail: slawomir.tkaczuk@wat.edu.pl

dr inż. Piotr WRÓBLEWSKI
Adiunkt
Tribologia. Materiały pędne i smary. Badania eksperymentalne oporów ruchu, dynamiki, wytrzymałości
i zużycia powierzchni współpracujących mechanizmów kinematycznych lotniczych silników spalinowych.
tel. +48 261 837 374
e-mail: piotr.wroblewski@wat.edu.pl

mgr inż. Kamil SOZONIUK
Asystent
Eksploatacja statków powietrznych.
tel. +48 261 837 374
e-mail: kamil.sozoniuk@wat.edu.pl

mgr inż. Bogumił SIUTA
Starszy wykładowca
Eksploatacja wojskowych statków powietrznych.
tel. +48 261 837 704
e-mail: bogumil.siuta@wat.edu.pl

por. mgr inż. Angelika ARKUSZYŃSKA
Inżynier

tel. +48 261 837 271
e-mail: angelika.arkuszynska@wat.edu.pl

mgr inż. Iga BARCA
Inżynier
Numeryczne analizy wytrzymałościowe konstrukcji lotniczych.
tel. +48 261 837 210
e-mail: iga.barca@wat.edu.pl

mgr inż. Krzysztof KLUSKA
Inżynier
Doświadczalne badania lotniczych struktur metalowo-kompozytowych oraz lotniczych zespołów napędowych.
Obsługa wybranych maszyn i urządzeń.
tel. +48 261 837 271
e-mail: krzysztof.kluska@wat.edu.pl

mgr inż. Michał JĘDRAK
Inżynier
Modelowanie geometrii i struktur statków powietrznych.
Numeryczne analizy dynamiczne konstrukcji lotniczych.
e-mail: michal.jedrak@wat.edu.pl

mgr inż. Borys SYTA
Inżynier
Obliczenia aerodynamiczne statków powietrznych i wytrzymałościowe ich struktur.
tel. +48 261 837 719
e-mail: borys.syta@wat.edu.pl

mgr Jarosław SASIN
Z-ca dyrektora Instytutu Techniki Lotniczej ds. techniczno-ekonomicznych
Specjalista
Obsługa wybranych maszyn i urządzeń.
tel. +48 261 837 374
e-mail: jaroslaw.sasin@wat.edu.pl

mgr Bartłomiej SOKÓŁ
Specjalista
Budowa skalowanych modeli latających statków powietrznych. Bezzałogowe statki powietrzne.
e-mail: bartlomiej.sokol@wat.edu.pl

Artur MARCHEL
Starszy technik
Obsługa sprzętu lotniczego.
tel. +48 261 837 271
e-mail: artur.marchel@wat.edu.pl