Zakład realizuje kształcenie na poziomie studiów I i II stopnia dla studentów cywilnych oraz w trybie jednolitych studiów magisterskich dla kandydatów na żołnierzy zawodowych w następujących obszarach:

 • budowa, projektowanie optymalizacja i konstrukcji statków powietrznych,
 • teoria silników lotniczych, konstrukcja i eksploatacja lotniczych zespołów napędowych,
 • technologia wytwarzania i montażu elementów konstrukcyjnych płatowców i napędów lotniczych,
 • inżynieria eksploatacji oraz zarządzanie procesami obsługowo-naprawczymi statków powietrznych,
 • lotnicze materiały konstrukcyjne,
 • wytrzymałość i dynamika maszyn wirnikowych,
 • wytrzymałość, aerosprężystość i stateczność konstrukcji lotniczych,
 • wyposażenie pokładowe, w tym ciśnieniowe instalacje energetyczne,
 • trwałość zmęczeniowa statków powietrznych,
 • podstawy technologii kosmicznych.

Prowadzone przedmioty to:

 • Mechanika techniczna,
 • Podstawy grafiki inżynierskiej,
 • Grafika inżynierska,
 • Wytrzymałość materiałów i konstrukcji,
 • Laboratorium wytrzymałości i nauki o materiałach,
 • Materiały lotnicze,
 • Technologia produkcji płatowców,
 • Technologia produkcji i napraw statków powietrznych,
 • Technologie lotnicze,
 • Zintegrowane systemy wytwarzania,
 • Budowa i instalacje statków powietrznych,
 • Konstrukcja statków powietrznych,
 • Projektowanie płatowców,
 • Projektowanie i optymalizacja konstrukcji lotniczych,
 • Projektowanie struktur nośnych robotów latających,
 • Projektowanie i wytwarzanie konstrukcji lotniczych,
 • Aerosprężystość,
 • Sprężystość i stateczność konstrukcji lotniczych,
 • Dynamika konstrukcji lotniczych,
 • Wytrzymałość konstrukcji cienkościennych,
 • Zintegrowane laboratorium statków powietrznych,
 • Systemy hydropneumatyczne,
 • Wyposażenie hydropneumatyczne,
 • Napędy lotnicze,
 • Teoria silników lotniczych,
 • Lotnicze zespoły napędowe,
 • Eksploatacja i diagnozowanie lotniczych zespołów napędowych,
 • Sterowanie lotniczych zespołów napędowych,
 • Technologia produkcji lotniczych zespołów napędowych,
 • Eksploatacja statków powietrznych,
 • Seminarium dyplomowe,
 • Techniki kosmiczne,
 • Specialized English Terminology.

Treści zawarte w ww. przedmiotach spełniają wymagania odpowiednich modułów przepisów lotnictwa cywilnego PART 66.

W Zakładzie prowadzone są również przedmioty w ramach indywidualnych programów studiów, studiów podyplomowych i kursów specjalistycznych.

Działalność naukowo-badawcza zakładu (wybrane kierunki):

 • projektowanie i wytwarzanie nowoczesnych konstrukcji lotniczych,
 • technologie pomiarów wielkości statycznych, dynamicznych i aerodynamicznych konstrukcji lotniczych i zespołów napędowych,
 • inżynieria odwrotna w zastosowaniu do rekonstrukcji eksploatowanych statków powietrznych,
 • numeryczne modelowanie geometrii i struktury statku powietrznego,
 • numeryczne analizy wytrzymałości,
  stateczności i aerosprężystości konstrukcji lotniczych,
 • budowa matematycznych modeli sztywnościowych i masowych turbinowych silników lotniczych do badań dynamicznych i na potrzeby diagnozowania,
 • prognozowanie oraz podwyższanie trwałości czasowej i wytrzymałości zmęczeniowej konstrukcyjnych połączeń klejowych,
 • implementowanie równań przyrostowych do analizy konstrukcji sprężysto-plastycznych dla zagadnień termicznych z wykorzystaniem MES,
 • kompleksowe badania własności materiałów kompozytowych stosowanych do budowy statków powietrznych,
 • określanie algorytmów numerycznych do analizy stateczności oraz nieliniowych drgań regularnych i chaotycznych układów powierzchniowych w opływie naddźwiękowym,
 • analiza rozwiązań konstrukcyjnych bezpilotowych statków powietrznych,
 • analiza konstrukcji i charakterystyk eksploatacyjnych lotniczych zespołów napędowych, ich diagnozowanie, systemy sterowania,
 • ocena trwałości eksploatacyjnej statków powietrznych.

W Zakładzie prowadzone są również prace eksperckie związane z analizą przyczyn zdarzeń lotniczych.