Wojskowa Akademia Techniczna

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej
Zakład Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

tel./fax.: +48 261 839 046


dr inż. Olga GRZEJSZCZAK-PĄCZEK
Kierownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych
tel.: +48 261 837 336
e-mail: olga.grzejszczak@wat.edu.pl