Wojskowa Akademia Techniczna

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Instytut Techniki Lotniczej
Zakład Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych
ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
00-908 Warszawa 46

tel./fax.: +48 261 839 046


dr hab. inż. Ryszard CHACHURSKI, prof. WAT
Kierownik Zakładu Budowy i Eksploatacji Statków Powietrznych
tel.: +48 261 837 664
e-mail: ryszard.chachurski@wat.edu.pl