przyjętych do Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT na studia drugiego stopnia – początek: luty 2024

KIERUNEK STUDIÓW STACJONARNE STUDIA CYWILNE II0 NIESTACJONARNE STUDIA CYWILNE II0
MECHATRONIKA 28.02.2024 r., godz. 8.30
WAT, ul. gen. S. Kaliskiego 2
Sekcja Rekrutacji; wydział – sala 46 bud. 63
X
LOTNICWO
I KOSMONAUTYKA
28.02.2024 r., godz. 8.30
WAT, ul. gen. S. Kaliskiego 2
Sekcja Rekrutacji; wydział – sala 46 bud. 63
X

LEGENDA:
II0 – studia drugiego stopnia;
X – studia nieuruchamiane;