przyjętych do Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT na studia drugiego stopnia – początek: luty 2023

KIERUNEK STUDIÓW STACJONARNE STUDIA CYWILNE II0 NIESTACJONARNE STUDIA CYWILNE II0
MECHATRONIKA 27.02.2023 r., godz. 8.00
WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Sekcja Rekrutacji; wydział – sala 46, bud. 63;
X
LOTNICWO I KOSMONAUTYKA 27.02.2023 r., godz. 8.00
WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2
Sekcja Rekrutacji; wydział – sala 46, bud. 63;
X
LEGENDA:
II0 – studia drugiego stopnia;
X – studia nieuruchamiane;