XLI Seminarium Kół Naukowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej
XXX Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W dniach 08-10.05.2024 r. odbyło się Międzynarodowe Seminarium Kół Naukowych Studentów Inżynierii Mechanicznej, Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa, stanowiące połączenie Seminarium Kół Naukowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa. Było to już czterdzieste pierwsze tego typu wydarzenie organizowane przez WIM i trzydzieste organizowane przez WML.

W trakcie seminarium wygłoszonych zostało 41 referatów (37 – studenci, 4 – doktoranci), w tym 12 referatów przez studentów zagranicznych. Na konferencję zarejestrowało się 87 uczestników z ośmiu krajów, z następujących uczelni:

 • Nikola Vaptsarov Naval Academy, Bułgaria
 • Vasil Levski National Military University, Bułgaria
 • Military Technical Academy, Rumunia
 • Henri Coanda Air Force Academy, Rumunia
 • National University of Public Service, Węgry
 • University of Defence in Brno, Czechy
 • Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr, Niemcy
 • Spanish Airforce Academy, Hiszpania
 • Politechnika Warszawska (Warsaw University of Technology)
 • Politechnika Wrocławska (Wrocław University of Science and Technology)
 • Politechnika Lubelska (Lublin University of Technology)
 • Politechnika Świętokrzyska (Kielce University of Technology)
 • Uniwersytet Morski w Gdyni (Gdynia Maritime University)
 • Wojskowa Akademia Techniczna

Przywitania gości oraz uroczystego rozpoczęcia Seminarium dokonali: ppłk dr inż. Krzysztof Gocman (Prodziekan ds. Studenckich WIM) oraz ppłk dr inż. Konrad Wojtowicz (Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy Zagranicznej WML). Oficjalnego otwarcia obrad Seminarium dokonał Dziekan WIM prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski oraz Zastępca Dziekana WML – płk dr hab. inż. Przemysław Kupidura. Wszystkie referaty oceniane były przez Komisję w następującym składzie:

prof. dr hab. inż. Radosław TRĘBIŃSKI
prof. dr hab. inż. Piotr KONIORCZYK
prof. dr hab. inż. Janusz ZMYWACZYK
dr hab. inż. Dariusz ŻARDECKI, prof. WAT
dr hab. inż. Danuta MIEDZIŃSKA, prof. WAT
dr inż. Robert KOSTUREK

Obrady trwały dwa dni, a oficjalne zakończenie seminarium i wręczenie nagród odbyło się w trzecim dniu Seminarium, w auli WML.

Komisja oceniająca prace prezentowane w ramach konkursu na najlepszy referat Seminarium Kół Naukowych WIM i WML przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

 W grupie referatów wygłoszonych przez DOKTORANTÓW jedną nagrodę:

nagroda I stopnia:

 • Tomáš DRAŽAN, Zdeněk JOSKA (University of Defence, Brno, Czechy) za pracę: Material properties of stainless steel AISI 316L produced by MEX additive technology

W grupie referatów wygłoszonych przez STUDENTÓW trzy nagrody:

nagroda I stopnia:

 • Marcin WYSOCKI (WML, WAT) za pracę: Optical sight simulator model

nagroda II stopnia:

 • Kilian GRÜNHAGEN (Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Niemcy) za pracę: Method for predictive runtime monitoring of heterogenous mobile robots
 • Jakub JAKUBOWSKI, Konrad JASIAK, Krzysztof JAMROZY, Wojciech JAKUBIK (WML, WAT) za pracę: Realization of an Unmanned Ballistic Aerial Vehicle POLAR

nagroda III stopnia:

 • Mihaela Pauna DELIA (Military Technical Academy “Ferdinand I”, Rumunia) za pracę: Converting a normal ‘low drag’ profile bomb into a laser guided bomb
 • Jann-Malte ZIMMERMANN (Helmut-Schmidt-Universität/Universität der Bundeswehr Hamburg, Niemcy) za pracę: Classification of aircrafts on the basis of background noise in radio recordings
 • Błażej BASSA, Kamil DROŻDŻAL (WML, WAT) za pracę: The use of augmented reality (AR) technology in the visualization of anti-aircraft shooting. Advantages and disadvantages

W grupie referatów wygłoszonych przez STUDENTÓW I i II roku jedną nagrodę:

 • Jakub KARWACKI, Adam RUSZCZAK, Karolina PIELA (WIM, WAT) za pracę: Hexapoint design for general use, for the blind

8 nagród specjalnych:

za walory inżynierskie pracy:

 1. Mikołaj POŻOGA (WIM, WAT) za pracę: Assessment of the possibility of increasing the accuracy of wheel balancers (finishbalancers)
 2. Karolina MISIAK, Martyna WITKOWSKA (WIM, WAT) za pracę: Design of a wheelchair for light and heavy breeds of dogs with pelvic limb paresis

za walory militarne pracy:

 1. Daniel García CAÑADA, Lucía Canalejas CHECA (Spanish Air Force Academy, Hiszpania) za pracę: PC-21: The Next Generation Trainer.
 2. Eliza WANIEK (WML, WAT) za pracę: Porównanie analitycznych modeli balistyki końcowej

za walory naukowe pracy:

 1. Elena Daniela NITOI (Military Technical Academy, Rumunia) za pracę: The design of a dual-flow, monojet turbojet engine to equip a multirole fighter aircraft that will develop a traction force of 80kN on the ground and at a fixed point
 2. Yelyzaveta LESHCHENKO, Kacper KACZMAREK, Filip ŁABAJ, Szymon MAŁECKI, Dariusz MIEDZIŃSKI, Mateusz SOCHACKI (Politechnika Warszawska) za pracę: Imaging infrared seeker design and tests for FOK guided missile

za walory poznawcze pracy:

 1. Mikołaj ODZIEMEK (WML, WAT) za pracę: Design of a flight controller with ARM processor for an unmanned aircraft
 2. Mateusz BŁASZKIEWICZ, Michał NOWAK, Maja SMOLAK (Uniwersytet Morski w Gdyni) za pracę: Analysis of negative influence on the environment caused by balast water and technical solutions to reduce it.

Wszyscy uczestnicy Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych Studentów Inżynierii Mechanicznej, Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa otrzymali również dyplomy za aktywne uczestnictwo w obradach.

W dniu 10.05.2024 r. odbyła się również wycieczka po Starym Mieście dla uczestników Międzynarodowego Seminarium Kół Naukowych Studentów Inżynierii Mechanicznej, Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa.

tekst: ppłk dr inż. Krzysztof Gocman
dr inż. Marta Czyżewska
fot. Oleksandr Perets, Mateusz Dziemdziela


Galeria zdjęć