Zasady rejestrowania na kolejny semestr, w tym dopuszczalny deficyt punktów ECTS

Student może uzyskać na kolejny semestr rejestrację bezwarunkową lub warunkową zgodnie z Regulaminem studiów WAT.
Dla potrzeb rejestracji warunkowej dla wszystkich prowadzonych na Wydziale kierunków studiów, ustala się dopuszczalny deficyt punktów ds po semestrze o numerze s.
Przy rejestracji warunkowej na semestr studiów o numerze s+1 (s≥1) obowiązują następujące zasady:

 1. dla studiów pierwszego stopnia warunkiem uzyskania rejestracji jest uzyskanie:
  SEMESTR Nominalna liczba punktów (30s) Deficyt semestralny (ds) Wymagana liczba punktów (30sds)
  s=1
  30
  15
  15
  s=2
  60
  18
  42
  s=3
  90
  17
  73
  s=4
  120
  17
  103
  s=5
  150
  15
  135
  s=6
  180
  13
  167
  s=7
  210
  0
  210

   

 2. dla studiów drugiego stopnia warunkiem uzyskania rejestracji na kolejny semestr jest uzyskanie:
  SEMESTR Nominalna liczba punktów (30s) Deficyt semestralny (ds) Wymagana liczba punktów (30sds)
  s=1
  30
  12
  18
  s=2
  60
  12
  48
  s=3
  90
  0
  90

   

 3. dla jednolitych studiów magisterskich warunkiem uzyskania rejestracji na kolejny semestr jest uzyskanie:
  SEMESTR Nominalna liczba punktów (30s) Deficyt semestralny (ds) Wymagana liczba punktów (30sds)
  s=1
  30
  15
  15
  s=2
  60
  18
  42
  s=3
  90
  17
  73
  s=4
  120
  17
  103
  s=5
  150
  15
  135
  s=6
  180
  13
  167
  s=7
  210
  12
  198
  s=8
  240
  12
  228
  s=9
  270
  12
  258
  s=10
  300
  0
  300