Studenci, rozpoczynający kształcenie w semestrze letnim roku akademickiego 2021/2022
są zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP na stronie

https://e-learning.wat.edu.pl/  w terminie do 18 marca 2022 r.

Dotyczy to także osób, które zaliczały podobne szkolenie w ramach realizacji programu studiów pierwszego stopnia.

Podczas logowania się do zakładki „Szkolenie BHP dla studentów cywilnych”, proszę posłużyć się takimi samymi danymi, jak w przypadku studenckiej poczty e-mail.

https://e-learning.wat.edu.pl/ -> Szkolenia pozawydziałowe -> Zespół ds. BHP -> Szkolenie BHP dla studentów cywilnych