Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia
i Lotnictwa otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa
Inżynieria systemów bezzałogowych

W skład Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa wchodzą:
Instytut Techniki
Lotniczej
Instytut Techniki
Rakietowej i Mechatroniki
Instytut Techniki
Uzbrojenia
 

Uwaga studenci, doktoranci

erasmus140 140

Informujemy, że do 26.10.br. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 i praktykę w r.a. 2018/2019.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

 1. formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego
      (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
 2. zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego
      lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane
      przez Studium Języków Obcych;
 3. list motywacyjny podpisany odręcznie;
 4. list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
 5. opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
 6. dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia
      (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.
Osoby, które nie mają certyfikatu ani zaświadczenia ze Studium Języków Obcych o poziomie znajomości języka obcego, proszone są o zgłaszanie się do Studium Języków Obcych.

STYPENDIUM SOCJALNE - sem. zimowy 2018/2019


PODSTAWOWE DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA PRZEZ STUDENTA STYPENDIUM SOCJALNEGO, U KTÓREGO DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE NIE PRZEKRACZA NETTO 1000 ZŁ

UWAGA!!!
Przed wypełnianiem wniosku proszę o wpisanie do USOS konta bankowego, na które będzie przelane stypendium.
Brak podania konta skutkuje odbieraniem stypendium socjalnego w kasie WAT. Numer konta będzie można uzupełnić dopiero przy ubieganiu się o stypendium w następnym semestrze.
Rodzeństwo nie uczące się nie jest wliczane do gospodarstwa domowego.
Przed wypełnieniem wniosku i zgromadzeniem dokumentów proszę o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendium socjalnego na stronie WAT.

Czytaj więcej...

Harmonogram letniej sesji poprawkowej

w roku akad. 2017/2018 dla studentów WML

RODZAJ STUDIÓW TERMIN
dla studentów studiów cywilnych stacjonarnych 19.09 - 30.09.2018
dla kandydatów na żołnierzy zawodowych 17.09 - 28.09.2018 *
03.10 - 14.10.2018 **
29.09 - 06.10.2018 ***
dla studentów studiów cywilnych niestacjonarnych 17.09 - 29.09.2018

 

UWAGA:
*   dla grup studenckich pchor. nie realizujących zajęć, praktyk w ośrodkach szkolenia;
**  dla grup studenckich pchor.  realizujących zajęcia, praktyki w ośrodkach szkolenia;
*** dla grup studenckich pchor.  realizujących zajęcia, praktyki w Centrum Szkolenia w Koszalinie;

 28.09.2018 r.-(17.10.2018 r.) ZAMKNIĘCIE II TERMINU PROTOKOŁÓW W USOS

 

XXIV Seminarium kół naukowych studentów WML

Dnia 08.06.2018 r., w auli nr 19 budynku nr 36 odbyło się XXIV Seminarium Kół Naukowych Studentów (KNS) Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa (WML). Uczestniczyli w nim studenci działający w czterech zarejestrowanych na wydziale kołach studenckich, tj. KNS Lotnictwa i Kosmonautyki (opiekun: kpt. dr inż. Konrad Wojtowicz), KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji (opiekun: mjr dr inż. Robert Paszkowski), KNS Systemów Mechatronicznych (opiekun: dr inż. Jarosław Panasiuk) oraz KNS Techniki Uzbrojenia (opiekun: mjr dr inż. Łukasz Szmit).

Na seminarium zaprezentowanych zostało 26 prac, których autorami było 35 studentów studiów inżynierskich oraz magisterskich. Prace oraz wystąpienia studentów oceniała komisja konkursowa w składzie: Prodziekan ds. studenckich dr inż. Zdzisław Rochala - Przewodniczący Komisji, mjr dr inż. Maciej Henzel, dr inż. Małgorzata Pac oraz mjr dr inż. Dariusz Rodzik. Gościnnie w komisji uczestniczył również Pan Tomasz Szczypiński z Urzędu Dozoru Technicznego. Swoją osobą na seminarium zaszczycił nas również Pan Mariusz Piskała z Wytwórni Sprzętu Komunikacyjnego "PZL-ŚWIDNIK" S.A.

Czytaj więcej...

Uwaga studenci, doktoranci

erasmus140 140

Informujemy, że W dniu 25 kwietnia br. od godziny 8:30, w sali nr 91, w budynku nr 100 odbywać się będą rozmowy rekrutacyjne do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 (wyjazd na studia) i w roku akademickim 2017/2018 (wyjazd na praktykę).

W dniu 25 kwietnia br. od godziny 8:30, w sali nr 91, w budynku nr 100 odbywać się będą rozmowy rekrutacyjne do udziału w programie Erasmus+ w roku akademickim 2018/2019 (wyjazd na studia) i w roku akademickim 2017/2018 (wyjazd na praktykę).