STUDENTÓW WOJSKOWEJ AKADEMII TECHNICZNEJ w roku akademickim 2023/2024

Informator skierowany jest do studentów Wojskowej Akademii Technicznej im. Jarosława Dąbrowskiego. W materiałach znalazły się najważniejsze informacje na temat rodzajów i zasad udzielania wsparcia.

Szczegółowe informacje są dostępne na stronie internetowej:
https://www.wojsko-polskie.pl/wat/dla-studentow/
https://studentwat.sharepoint.com/sites/wat-student

  • Świadczenia dla studentów z funduszu stypendialnego
  • Własny Fundusz na stypendia za wyniki w nauce dla studentów
  • Fundusz Aktywizacji Studentów
  • Domy Studenckie
  • Kredyt studencki
  • Ubezpieczenie zdrowotne studentów
  • Ubezpieczenie od następstw nieszczęśliwych wypadków (NNW)
  • Koordynator Osób Niepełnosprawnych