wmilbudcb

Witamy na stronach Serwisu Internetowego
Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W ogłoszonym 16 października  2017 r. komunikacie
Komitetu Ewaluacji Jednostek Naukowych
o wynikach kompleksowej oceny działalności naukowej
za lata 2013-2016 Wydział Mechatroniki i Lotnictwa
otrzymał kategorię B.


INFORMATOR o studiach na Wydziale


 

Wydział Mechatroniki i Lotnictwa prowadzi kształcenie studentów
na studiach stacjonarnych i niestacjonarnych na kierunkch:
Mechatronika
Lotnictwo i kosmonautyka
Inżynieria bezpieczeństwa

W skład Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa wchodzą:
Katedra Mechatroniki
Instytut Techniki Lotniczej
Instytut Techniki Uzbrojenia
 

Rekrutacja do programów MOST i MOSTECH

plakat MOST MOSTECHSEMESTR LETNI 2018/2019
ZAPRASZAMY!
Rekrutacja do krajowych programów mobilności
MOST i MOSTECH na semestr letni r.a. 2018/19
rozpoczyna się 31 października i trwać będzie do 30.XI.


WIĘCEJ SZCZEGÓŁÓW O PROGRAMACH:
PROGRAM MOST: most.uka.uw.edu.pl
PROGRAM MOSTECH: www.kaut.agh.edu.pl/mostech

KONTAKT W SPRAWIE PROGRAMÓW
MOST i MOSTECH w WAT:
Dział Organizacji Kształcenia
mgr Natalia Pykacz
budynek 100, pokój 88, tel. 261 839 760


Zapraszamy wszystkich uczestników rekrutacji uzupełniającej,
którzy złożyli wnioski, na zebranie Komisji Kwalifikacyjnej
dnia 8 listopada 2018 (czwartek) o godzinie 9:00
w Sali 91, budynek 100.


Uwaga studenci i doktoranci


Informujemy, że spotkanie informacyjne
dotyczące programów MOST i MOSTECH

-----------------------------------------------
odbędzie się 25.10.2018 r. w budynku 62 w sali nr 55

 

Uwaga studenci, doktoranci

erasmus140 140

Informujemy, że do 26.10.br. w budynku nr 100 w pokoju nr 88 przyjmujemy dokumenty aplikacyjne na wyjazd w ramach programu Erasmus+ na studia w roku w semestrze letnim w roku akademickim 2018/2019 i praktykę w r.a. 2018/2019.

Dokumenty aplikacyjne, które należy złożyć:

 1. formularz zgłoszeniowy podpisany przez koordynatora wydziałowego
      (do pobrania na stronie WAT dotyczącej programu Erasmus+);
 2. zaświadczenie ze Studium Języków Obcych potwierdzające poziom znajomości języka obcego
      lub inne zaświadczenie potwierdzające poziom znajomości języka obcego zaopiniowane
      przez Studium Języków Obcych;
 3. list motywacyjny podpisany odręcznie;
 4. list akceptacyjny z uczelni lub instytucji zagranicznej (w przypadku zgłoszenia na praktykę);
 5. opinia promotora pracy dyplomowej (w przypadku studenta ostatniego roku studiów);
 6. dokument potwierdzający działalność uczelnianą, pozauczelnianą lub dodatkowe osiągnięcia
      (fakultatywnie).

Absolwenci każdego stopnia studiów mają możliwość wyjazdu na staż absolwencki pod warunkiem zakwalifikowania się do udziału w programie Erasmus+ na ostatnim roku studiów.
Osoby, które nie mają certyfikatu ani zaświadczenia ze Studium Języków Obcych o poziomie znajomości języka obcego, proszone są o zgłaszanie się do Studium Języków Obcych.

STYPENDIUM SOCJALNE - sem. zimowy 2018/2019


PODSTAWOWE DOKUMENTY POTRZEBNE DO UZYSKANIA PRZEZ STUDENTA STYPENDIUM SOCJALNEGO, U KTÓREGO DOCHÓD NA OSOBĘ W RODZINIE NIE PRZEKRACZA NETTO 1000 ZŁ

UWAGA!!!
Przed wypełnianiem wniosku proszę o wpisanie do USOS konta bankowego, na które będzie przelane stypendium.
Brak podania konta skutkuje odbieraniem stypendium socjalnego w kasie WAT. Numer konta będzie można uzupełnić dopiero przy ubieganiu się o stypendium w następnym semestrze.
Rodzeństwo nie uczące się nie jest wliczane do gospodarstwa domowego.
Przed wypełnieniem wniosku i zgromadzeniem dokumentów proszę o zapoznanie się z Regulaminem przyznawania stypendium socjalnego na stronie WAT.

Czytaj więcej...