PODSUMOWANIE

XL Seminarium Kół Naukowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej
XXIX Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W dniach 14–16.06.2023 r. miało miejsce kolejne już Seminarium Kół Naukowych Studentów Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa. Było to już czterdzieste tego typu wydarzenie organizowane przez WIM i dwudzieste dziewiąte organizowane przez WML.

Podczas Seminarium mogliśmy usłyszeć prezentacje studentów i doktorantów ze współpracujących z nami instytucji zagranicznych i krajowych takich jak: Wojskowa Akademia Techniczna im. Ferdynanda I w Rumunii, Narodowy Uniwersytet Wojskowy im. Wasiła Lewskiego w Bułgarii, Akademia Sił Powietrznych w Grecji, Akademia Marynarki Wojennej im. Mirczy Starego w Rumunii, Uniwersytet Adama Mickiewicza w Poznaniu, Akademia Sił Zbrojnych w Słowacji, Politechnika Krakowska im. Tadeusza Kościuszki, Uniwersytet Morski w Gdyni, Akademia Marynarki Wojennej im. Nikoła Wapcarowa w Bułgarii oraz Uniwersytet Obrony w Czechach.

W sumie wygłoszono 46 referatów.

Uroczystym przywitaniem gości Seminarium rozpoczęli: ppłk dr inż. Krzysztof Gocman (prodziekan ds. studenckich WIM) oraz ppłk dr inż. Konrad Wojtowicz (prodziekan ds. studenckich i współpracy zagranicznej WML). W godzinach popołudniowych oficjalnego otwarcia obrad Seminarium dokonali dziekan WIM prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski oraz dr hab. inż. Marek Rośkowicz, prof. WAT w imieniu dr hab. inż. Stanisława Kachela, prof. WAT, dziekana WML.

Podczas dwóch pierwszych dni Seminarium prezentowane były prace studentów, zaś dnia ostatniego – doktorantów. Wszystkie referaty oceniane były przez Komisję w następującym składzie:

Przewodniczący:

 • prof dr hab. inż. Jerzy Walentynowicz

Członkowie:

 • dr hab. inż. Danuta Miedzińska prof. WAT
 • assoc. prof. Krasimir Slavyanov
 • assoc. prof. Cristian-Emil Moldoveanu
 • assoc. prof. Panayotis Papakanellos
 • dr inż. Robert Paszkowski
 • dr inż. Robert Kosturek
 • dr inż. Zdzisław Idziaszek
 • mjr dr inż. Bartosz Fikus
 • kpt mgr inż. Adrian Trzeciak
 • mgr inż. Natalia Daniel

Obrady trwały trzy dni a oficjalne zakończenie seminarium i wręczenie nagród odbyło się w trakcie pikniku WIM i WML na Strzelnicy Pistoletowej WAT.

Komisja oceniająca prace prezentowane w ramach konkursu na najlepszy referat Seminarium Kół Naukowych WIM i WML przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W grupie referatów wygłoszonych przez STUDENTÓW trzy nagrody:

 • nagroda I stopnia:
  1. Andrei VLĂDESCU (Wojskowa Akademia Techniczna, Rumunia)
      za pracę: Modern Automated Weapon Station.
 •  
 • nagroda II stopnia:
  1. Marek FERENČÁK (Akademia Sił Zbrojnych, Słowacja)
      za pracę: Small Unmanned Ground Vehicle With Fuel Cell Technology.
  2. Jakub JAKUBOWSKI, Krzysztof JAMROZY, Konrad JASIAK, Wojciech JAKUBIK (WAT)
      za pracę: Mortar Shell-Based UAV Concept.
 •  
 • nagroda III stopnia:
  1. Robert Adrian POPESCU (Wojskowa Akademia Techniczna, Rumunia)
      za pracę: Comparative Analysis Of Runway Stress: F-16 Fighting Falcon Vs. F-35 Lightning II.
  2. Bartosz KURAŚ (WAT)
      za pracę: Creating And Designing An Automated Chessboard.
  3. Katarzyna JASIK (WAT)
      za pracę: Is It Possible To Build A Test Rig For Loads Measurement In The Arm-Boom System In Excavator With A Simple Microcontroller And 3D Printer?

W grupie referatów wygłoszonych przez DOKTORANTÓW trzy nagrody:

 • nagroda I stopnia:
  1. Krzysztof PIASTA (WAT)
      za pracę: Computational Evaluation Of The Meplat Size Influence On The Drag Coefficient Of A Bullet.
 •  
 • nagroda II stopnia:
  1. Damian CICHY (WAT)
      za pracę: Comparison Of Computational Methods And Approaches Applied In Formulation Of Boundary Conditions In Lagrange’s Ballistic Problem.
 •  
 • nagroda III stopnia:
  1. Mateusz MAJDAK (WAT)
     za pracę: Numerical Studies Of Selected Cellular Topologies In Terms Of Energy Absorption Properties.

W grupie referatów wygłoszonych przez STUDENTÓW I i II roku jedną nagrodę:

 • nagroda I stopnia:
  1. Michał WRÓBLEWSKI (WAT)
      za pracę: Building Of Stage 1 HP Rocket With Exchangeable Engine Bays.

8 nagród specjalnych:

 • za walory inżynierskie pracy:
  1. Arkadiusz DROZD, Julia GRABKOWSKA (WAT)
      za pracę: Slow-Moving Unmanned Platform With A Tracked Chassis Produced Using Additive Techniques.
  2. Mikołaj ODZIEMEK, Rafał WYSOCKI (WAT)
      za pracę: Preliminary Design Of Glass Cockpit Display.
 •  
 • za walory militarne pracy:
  1. Valentin Ionuț DAN (Akademia Marynarki Wojennej, Rumunia)
      za pracę: Small-Scale Demonstrator Regarding The Assisted Docking Of Vessels By An Autonomous System Mounted On A Berth.
  2. Błażej BASSA, Kamil DROŻDŻAL, Mikołaj KONOPACKI (WAT)
      za pracę: Augmented Reality (AR) As A Visualization Tool For Military Scenarios.
 •  
 • za walory naukowe pracy:
  1. Georgiana-Florentina IVĂNESCU (Wojskowa Akademia Techniczna, Rumunia)
      za pracę: Performance Analysis Of A Fast Deployment UWB-Based System For UAV Indoor Positioning In Case Of Emergency.
  2. Cristian-Felician ZAHARIA (Akademia Marynarki Wojennej)
      za pracę: Autonomous And Remote Controlled Drone For Ship Manouvering Training.
 •  
 • za walory poznawcze pracy:
  1. Patryk ZIELIŃSKI, Arek SZUMAŃSKI, Gabriela SOBKOWICZ, Jakub SZADURA, Magdalena STAŚKO (WAT)
      za pracę: Modular Unmanned Aerial Vehicle in the „Jaskółka” Flying Wing System.
  2. Mateusz BŁASZKIEWICZ, Oskar PASIEKA, Patryk RZEPIŃSKI (Uniwersytet Morski w Gdyni)
      za pracę: The Project Of A Station For Remote Measurement Of Sulphur Oxides In Exhaust Gases Emitted By Ships.

Wszyscy uczestnicy Seminarium Kół Naukowych WIM i WML otrzymają również dyplomy za aktywne uczestnictwo w obradach.

Serdecznie gratulujemy zwycięzcom i liczymy na jeszcze wyższy poziom wystąpień na przyszłorocznym Seminarium KNS WIM i WML.

Tekst: ppłk dr inż. Krzysztof Gocman, dr inż. Marta Czyżewska
Zdjęcia: Stanisław Niedźwiecki