– Wiadomości z dziekanatu

przyjętych do Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT na studia drugiego stopnia – początek: luty 2023
KIERUNEK STUDIÓW STACJONARNE STUDIA CYWILNE II0 NIESTACJONARNE STUDIA CYWILNE II0
MECHATRONIKA 27.02.2023 r., godz. 8.00 WAT, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego …

Read more Terminarz stawiennictwa kandydatów

Norma i normatywy stanowią formalną podstawę działań związanych z realizacją procesu dydaktycznego w Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, zwanym dalej Wydziałem, zapewniającą studentom osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się przewidzianych programem studiów.


Read more Realizacja procesu dydaktycznego

W związku z obowiązującym „Nowym Regulaminem studiów w WAT”,

zgodnie z § 46 ust. 5 student może uzyskać na kolejny semestr:

  1. rejestrację bezwarunkową, gdy w dotychczasowym przebiegu studiów zaliczył wszystkie zajęcia przewidziane w programie studiów i uzyskał liczbę punktów ECTS określonych w programie studiów;
  2. rejestrację warunkową, gdy …

    Read more Uzyskanie rejestracji na kolejny semestr