Ogłoszenia:


dr inż. Izabela Agnieszka KRZYSZTOFIK
Tytuł osiągnięcia naukowego:
Problemy dynamiki i sterowania układów obserwacyjnych, skanujących
i śledzących umieszczonych na ruchomej podstawie


dr inż. Tomasz Piotr WOLSZAKIEWICZ
Tytuł osiągnięcia naukowego:
Badania balistyczne i wytrzymałościowe stałych paliw rakietowych
w aspekcie prawidłowości ich zapłonu oraz możliwości wystąpienia sytuacji
awaryjnych pracy silników rakietowych

dr inż. Jacek JANISZEWSKI
Tytuł osiągnięcia naukowego:
Badania materiałów inżynierskich w warunkach obciążenia dynamicznego


Dokumenty:


pdfKryteria oceny kwalifikacji kadry naukowej i artystycznej
– komentarz CK

pdfKryteria oceny osiągnięć osoby ubiegającej się
o nadanie stopnia doktora habilitowanego – Rozporządzenie z 1.09.2011

pdfRóżnice w procedurach przeprowadzania czynności
w postępowaniu habilitacyjnym