Instytut Techniki Rakietowej i Mechatroniki (do 30 września 2020 roku: Katedra Mechatroniki) jest jednostką organizacyjną Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa (dawniej: Wydział Mechatroniki i Lotnictwa) Wojskowej Akademii Technicznej. Utworzony został 1 października 2020 roku w ramach restrukturyzacji Wydziału Mechatroniki i Lotnictwa WAT i jest kontynuatorem Katedry Sprzętu Specjalnego, która powstała w 1959 r.