Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

DOTYCZY:
form i zasad prowadzenia zajęć dydaktycznych
w roku akademickim 2021/2022

Na podstawie rozporządzenia Ministra Edukacji i Nauki z dnia 10 sierpnia 2021 r. uchylającego rozporządzenie z dnia 25 lutego 2021 r. w sprawie czasowego ograniczenia funkcjonowania niektórych podmiotów systemu szkolnictwa wyższego i nauki w związku z zapobieganiem, przeciwdziałaniem
i zwalczaniem COVID-19,

zajęcia na studiach, studiach podyplomowych i kursach
na Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
od dnia 1 października 2021 r. są prowadzone w trybie stacjonarnym.


AKTUALNOŚCI WYDZIAŁOWE


WIADOMOŚCI Z DZIEKANATU

Back to top