WYNIKI PRAC NAUKOWO-BADAWCZYCH ZAKŁADU BRONI I AMUNICJI

Podstawowy obszar działalności naukowo-badawczej Zakładu, dotyczy konstruowania i modernizowania broni i amunicji oraz prowadzenia badań specjalistycznych, eksploatacyjnych i patentowych uzbrojenia, a także wykonywania ekspertyz z zakresu broni palnej oraz strzelnic garnizonowych.

Fot.20
Jednym z wiodących obszarów badawczych Zakładu Broni i Amunicji jest Uzbrojenie polskiego żołnierza przyszłości; na fotografii żołnierz z modelem karabinka, który opracowano w ramach projektu rozwojowego nr O R00 0010 04, dotyczącego Modułowego Systemu Broni Strzeleckiej kalibru 5,56 mm (MSBS-5,56) (fot. Jacek Kijewski)

Pracownicy Zakładu, często we współpracy z innymi jednostkami organizacyjnymi Akademii oraz ośrodkami badawczo-rozwojowymi, zakładami polskiego przemysłu obronnego i cywilnego uczestniczyli w realizacji bardzo wielu prac naukowo-badawczych. Wyniki tych prac zostały wykorzystane zarówno w obszarze związanym z obronnością i bezpieczeństwem państwa, jak i w gospodarce narodowej. Oto najważniejsze z nich, które zostały wdrożone.

1968 – Współudział w opracowaniu i wdrożeniu 40 mm armatki przemysłowej przeznaczonej do usuwania narostów w piecach obrotowych, stosowanych w przemyśle: metali nieżelaznych, cementowym, wapienniczym, materiałów ogniotrwałych i chemicznym, a także w górnictwie odkrywkowym.

Fot.6
Armatka przemysłowa AP kalibru 40 mm (fot. Jacek Kijewski)

1972 – Skonstruowanie, wykonanie i uruchomienie pierwszego w Polsce stanowiska badawczego z hiperdźwiękowym układem miotającym.

 Fot.5
ppłk Marian Czeladzki przygotowujący badania przebijalności osłon balistycznych z wykorzystaniem stanowiska z hiperdźwiękowym układem miotającym (fot. Jacek Kijewski)

1984 – Współudział w opracowaniu i wdrożeniu siatkowego zestawu obezwładniającego SZO-84.

Fot.7
Siatkowy zestaw obezwładniający SZO-84 (fot. Jacek Kijewski)

1986 – Współudział w opracowaniu i wdrożeniu strzelby rewolwerowej kalibru 26 mm RGA-86 LAZURYT wraz z kompletem amunicji, w tym obezwładniającej.

Fot.8
Strzelba rewolwerowa RGA-86 LAZURYT (fot. Jacek Kijewski)

1988 – Współudział w opracowaniu i wdrożeniu amunicji rewolwerowej 0,38 cala SPECIAL.

1991 – Współudział w opracowaniu i wdrożeniu 0,38 calowych rewolwerów GWARD, których produkcję seryjną rozpoczęto w 1994 r.

Fot.9
Rewolwery GWARD (fot. Jacek Kijewski)

1992 – Współudział w opracowaniu i wdrożeniu ręcznego granatu zaczepnego RGZ-89, który został wprowadzony do Sił Zbrojnych RP w 1998 r.

Fot.10
Ręczny granat zaczepny RGZ-89 (z prawej – przekrój) (fot. Jacek Kijewski)

1993 – Opracowanie i wdrożenie pierwszego w Polsce mikrokomputera artyleryjskiego JADEIT.

1995 – Opracowanie i wdrożenie do Wojsk Rakietowych i Artylerii specjalizowanego kalkulatora artyleryjskiego SKART.

Fot.11
Specjalizowany kalkulator artyleryjski SKART do 152 mm armatohaubicy wz. 1977 DANA (fot. Jacek Kijewski)

1995 – Skonstruowanie, wykonanie i uruchomienie pierwszego w Polsce stanowiska badawczego z lufowym układem miotającym na paliwo ciekłe, zasilanym regeneracyjnie.

1996 – Opracowanie i wdrożenie do Wojsk Rakietowych i Artylerii specjalizowanego kalkulatora artyleryjskiego UKART.

2000Opracowanie i wdrożenie tabel strzelniczych do strzelania z 98 mm moździerza M-98 pociskiem odłamkowo-burzącym OB i dymnym PD.

2001 – Zaprojektowanie i wdrożenie doświadczalnej strzelnicy garnizonowej, której wyniki badań stanowiły podstawę do opracowania Rozporządzenia Ministra Obrony Narodowej (Dz. U. nr 132 poz. 1479 z 2001 r.) oraz zestawienia zbioru wytycznych do budowy i modernizacji strzelnic garnizonowych użytkowanych przez Siły Zbrojne RP.

2002 – Opracowanie i wdrożenie (we współpracy z Zakładami Mechanicznymi TARNÓW S.A., H.CEGIELSKI S.A. i Zakładami Metalowymi MESKO S.A.) systemu broni strzeleckiej UKM-2000, zawierającego trzy karabiny maszynowe (piechoty – UKM-2000P, desantowy – UKM-2000D i pokładowy – UKM-2000C) oraz taśmę nabojową i komplet sześciu nabojów 7,62×51 mm typu NATO. System został wprowadzony do uzbrojenia Sił Zbrojnych RP w 2005 r.

Fot.12
System UKM-2000 (fot. Jacek Kijewski)

Fot.13
Naboje karabinowe 7,62×51 mm typu NATO z pociskami (od lewej): z rdzeniem ołowianym, smugowym, przeciwpancernym, przeciwpancerno-zapalającym oraz nabój treningowy i nabój ślepy (fot. Jacek Kijewski)

2003 – Opracowanie (we współpracy z Fabryką Broni ŁUCZNIK-Radom Sp. z o.o.) systemu karabinków maszynowych kalibru 5,56 mm, zawierającego dwa karabinki maszynowe: piechoty wz.2003P i desantowy wz.2003D oraz taśmę nabojową.

Fot.14
System karabinków maszynowych kalibru 5,56 mm (fot. Jacek Kijewski)

2004 Opracowanie i wdrożenie rozwijanego zestawu ratunkowego przeznaczonego do służb ratownictwa wodnego.

2006 – Opracowanie i wdrożenie (we współpracy z WB ELECTRONICS S.A.) zautomatyzowanego systemu dowodzenia i kierowania ogniem dla 152 mm armatohaubicy samobieżnej wz.1977 DANA. System został wprowadzony do Sił Zbrojnych RP w 2007 r.

2007 – Opracowanie (we współpracy z Zakładami Metalowymi MESKO S.A.) pięciu odmian amunicji o ograniczonym rykoszetowaniu: 9×18 mm OR, 9×19 mm OR, 7,62×39 mm OR, 7,62×51 mm OR oraz 7,62x54R mm, którą wdrożono do produkcji w 2009 r.

Fot.15
Amunicja o ograniczonym rykoszetowaniu (OR) (fot. Jacek Kijewski)

2008 –  Opracowanie (we współpracy z Zakładami Metalowymi DEZAMET S.A.) Systemu Broni i Amunicji Obezwładniającej kalibru 40 mm (SBAO-40), zawierającego granatnik podwieszany GPBO-40, granatnik samodzielny GSBO-40 oraz 11 rodzajów amunicji. System wdrożono do produkcji na potrzeby Sił Zbrojnych RP w 2010 r.

Fot.16
Granatnik podwieszany GPBO-40 (góra) i samodzielny GSBO-40 (dół), wchodzące w skład Systemu Broni i Amunicji Obezwładniającej kalibru 40 mm – SBAO-40 (fot. Jacek Kijewski)

 Fot.17
Niektóre wzory amunicji granatnikowej 40×46 mm wchodzące w skład systemu SBAO-40 (fot. Jacek Kijewski)

2009 – Opracowanie (we współpracy z Przemysłowym Instytutem Telekomunikacji S.A.) algorytmów funkcjonowania Radiolokacyjnego Zestawu Rozpoznania Artylerii LIWIEC, który został wprowadzony do uzbrojenia Wojska Polskiego w 2009 r.

2010 – Opracowanie (we współpracy z Zakładami Mechanicznymi TARNÓW S.A.) prototypowej 23 mm armaty wkładowej 23AW-120 do czołgu Leopard 2A4 oraz prototypowego 40 mm ręcznego granatnika powtarzalnego RGP-40.

Fot.26
40 mm ręcznego granatnika powtarzalnego RGP-40 (fot. Jacek Kijewski)

2011 – Opracowanie (we współpracy z Fabryką Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o.) demonstratorów technologii 5,56 karabinków podstawowych MSBS-5,56 w układzie klasycznym i bezkolbowym.

2011 – Opracowanie (we współpracy z PIT-RADWAR S.A. i Zakładami Mechanicznymi TARNÓW S.A.) demonstratora technologii zdalnie sterowanego systemu przeciwlotniczego kalibru 35 mm (DT ZSSP-35).

Fot.27DT ZSSP-35 na stanowisku ogniowym – widok z prawej strony (fot. Jacek Kijewski)

2012 – Opracowanie (we współpracy z WB Electronics S.A.) programowanego elektronicznie urządzenia do zdalnego prowadzenia ognia z polowych wyrzutni rakietowych.

2013 – opracowanie projektu modernizacji 7,62 mm karabinu maszynowego UKM-2000 do wersji UKM-2013 oraz 12,7 mm wielkokalibrowego karabinu maszynowego WKM-B do wersji WKM-B-2013.

2015 – Opracowanie (we współpracy z Fabryką Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o.) karabinka standardowego w układzie klasycznym systemu MSBS-5,56 wraz z granatnikiem podwieszanym i nożem-bagnetem.

Fot.28Karabinek standardowy w układzie klasycznym systemu MSBS-5,56 wraz z granatnikiem podwieszanym (góra) oraz nożem-bagnetem (dół) (fot. IKEM z FRAG OUT)

2016 – Opracowanie (we współpracy z Fabryką Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o.) 5,56 mm karabinka reprezentacyjnego MSBS-5,56R.

Fot.29

Pierwszy publiczny pokaz pierwszej wersji MSBS-5,56R miał miejsce w Radomiu,
w dniu 01.07.2014 r. podczas uroczystego otwarcia nowej siedziby Fabryki Broni. W karabinki reprezentacyjne wyposażono podchorążych pododdziału reprezentacyjnego Wojskowej Akademii Technicznej, wchodzących w skład posterunku honorowego (fot. Jacek Kijewski)

2019 – Opracowanie (we współpracy z Fabryką Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o.) 7,62 mm karabinu wyborowego MSBS-7,62N.

2021 – Opracowanie (we współpracy z Fabryką Broni „Łucznik”-Radom Sp. z o.o.) 5,56 mm subkarabinka systemu MSBS-5,56 w układzie klasycznym oraz karabinka standardowego w układzie bezkolbowym.