przyjętych do
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT

na studia drugiego stopnia – początek: luty 2022

KIERUNEK studiów
STACJONARNE
studia wojskowe
II°
STACJONARNE
studia cywilne
II°
NIESTACJONARNE
studia cywilne
II°
MECHATRONIKA
Bez terminu stawiennictwa
28.02.2022 r.
godz. 10.00
Sekcja Rekrutacji;
WML – sala 46 bud. 63;
28.02.2022 r.
godz. 10.00
Sekcja Rekrutacji;
WML – sala 46 bud. 63;
LOTNICTWO
I KOSMONAUTYKA
Bez terminu stawiennictwa
28.02.2022 r.
godz. 10.00
Sekcja Rekrutacji;
WML – sala 46 bud. 63;
28.02.2022 r.
godz. 10.00
Sekcja Rekrutacji;
WML – sala 46 bud. 63;
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA
Bez terminu stawiennictwa
28.02.2022 r.
godz. 10.00
Sekcja Rekrutacji;
WML – sala 46 bud. 63;
—————————

LEGENDA: II° – studia drugiego stopnia; X – studia nieuruchamiane;