Zawiadomienie o obronie:


mgr inż. Łukasz OMEN
12 maja 2021 r., godz. 12.00 – zdalna publiczna obrona
Temat:
Badanie dyfuzji ciepła w strukturach zmiennofazowych metodą oscylacji temperatury.