Zakwaterowanie

Studenci mogą mieszkać w 4 domach studenckich z 1250 miejscami w pokojach 1-3 osobowych, znajdujących się w kompleksie kampusu akademickiego na terenie uczelni. Dla studentów studiów niestacjonarnych istnieje możliwość zakwaterowania w Domu Asystenta WAT. Wysokość opłaty za miejsce w Domach Studenckich jest uzależniona od liczby miejsc w pokoju i może wynosić od 250 – 350 zł.

Wyżywienie

Studenci mogą korzystać z całodziennego wyżywienia (odpłatnie) w stołówce studenckiej lub stołować się w barze szybkiej obsługi oraz korzystać z posiłków garmażeryjnych i napoi w bufetach.

Opieka zdrowotna

Leczenie stacjonarne i ambulatoryjne zapewniają zakłady służby zdrowia na powszechnie obowiązujących zasadach. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej – Przychodnia Lekarska WAT udziela świadczeń zdrowotnych studentom w zakresie:

  • podstawowej opieki zdrowotnej
  • stomatologicznej opieki zdrowotnej
  • w formie ambulatoryjnej

Biblioteka Główna WAT

Zbiory w czytelniach są dostępne dla każdego studenta po okazaniu dowodu tożsamości. Wypożyczenia na zewnątrz dokonywane są tylko na podstawie ważnej imiennej karty bibliotecznej, które otrzymują studenci wszystkich rodzajów studiów. Katalog biblioteczny jest dostępny zarówno w sieci lokalnej jak i w internecie.