Zespół Konstrukcji Zestawów Rakietowych funkcjonuje w oparciu o wiedzę i doświadczenie pracowników Katedry Mechatroniki oraz aparaturę naukowo-badawczą pracowni: Systemów Radiosterowania, Systemów Pomiarowo-Diagnostycznych oraz Komputerowej wchodzących w skład Laboratorium Radioelektroniki i Diagnostyki.

Główne kierunki działalności zespołu:

 1. Teoria naprowadzania rakiet przeciwlotniczych.
 2. Radiolokacyjne i telewizyjne układy określania współrzędnych celów i rakiet.
 3. Cyfrowa filtracja sygnałów.
 4. Systemy przetwarzania i sterowania w czasie rzeczywistym.
 5. Projektowanie urządzeń mikrofalowych i procesorów sygnałowych.

Oferta naukowa zespołu:

 1. Modernizacja istniejących i projektowanie nowych przeciwlotniczych zestawów rakietowych.
 2. Układy do walki z zakłóceniami radioelektronicznymi.
 3. Układy do walki z pociskami przeciwradiolokacyjnymi dla przeciwlotniczych zestawów rakietowych.
 4. Systemy kierowania ogniem artylerii przeciwlotniczej.
 5. Programowe i sprzętowe filtry cyfrowe oraz procesory sygnałowe.
 6. Radionadajniki komend zestawów rakietowych.
 7. Układy kodowania fazowego sygnałów i ich programowego sterowania.
 8. Układy automatyki mikrofalowej.
 9. Statystycznie optymalna obróbka sygnałów celu i rakiet na tle zakłóceń.
 10. Opracowanie procesora sygnałowego telewizyjnego układu automatycznego śledzenia celu.
 11. Układy modulacji częstotliwościowej nadajnika stacji naprowadzania rakiet oraz przetwarzania sygnałów odbitych od celu przemieszczających się z małymi prędkościami radialnymi.
 12. Badania teoretyczne i doświadczalne metody naprowadzania rakiety przeciwlotniczej na cel powietrzny, zwiększającej możliwości bojowe zestawu rakietowego.
 13. Oprogramowanie stanowisk konsoli dowodzenia przeciwlotniczych zestawów rakietowych.
 14. Systemy automatycznego testowania stanu aparatury dowodzenia i naprowadzania zestawu rakietowego oraz aparatury pokładowej rakiet.