Studenci Kół Naukowych Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa:

  • KNS Lotnictwa i Kosmonautyki
  • KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji
  • KN Systemów Mechatronicznych
    KNS Techniki Uzbrojenia

serdecznie zapraszają


Studentów oraz Pracowników Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

na

XXVII SEMINARIUM KNS WML

które odbędzie się 18.06.2021 r. o godz. 10:00 w aplikacji MS Teams.

Na seminarium zostaną zaprezentowane wyniki prac studentów
czynnie zaangażowanych w działalnośc w Kołach Naukowych.

Na Seminarium przewidziany jest konkurs na najlepszą pracę!!!


Zgłoszenia na Seminarium można kierować do Opiekunów poszczególnych KNS
do 07.06.2021 r. Streszczenia prac (1-2 strony) należy przesłać do Opiekuna KNS WML
dr inż. Marty Czyżewskiej w nieprzekraczającym terminie 11.06.2021 r.