Dnia 18.06.2021 r. odbyło się XXVII Seminarium Kół Naukowych Studentów (KNS) Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa (WML). W tym roku, podobnie jak w zeszłym, z uwagi na obecną sytuację epidemiologiczną, Studenci, prezentowali wyniki swoich prac online na platformie MS Teams.

Na seminarium zostało zgłoszonych 16 prac, których autorami byli zarówno studenci studiów inżynierskich jak i magisterskich. Prace oraz wystąpienia studentów były oceniane przez komisję konkursową w składzie: mgr inż. Natalia Daniel, dr inż. Michał Grązka, mgr inż. Adam Marut oraz dr inż. Małgorzata Pac. Nauczyciele akademiccy naszego Wydziału, uczestniczący w wydarzeniu, również mieli możliwość oceny wystąpień Autorów poprzez ankietę, której wyniki były wzięte pod uwagę podczas obrad komisji konkursowej. W tym roku też studenci WML oddali swój głos, oceniając prace prelegentów.

W trakcie tegorocznego seminarium KNS WML równolegle rywalizowali ze sobą studenci studiów inżynierskich oraz magisterskich. Mimo to, w zgodnej ocenie wszystkich uczestników seminarium, poziom wszystkich prelekcji był bardzo wysoki. Oceny wystąpień, studentów oraz pracowników WML, były bardzo wyrównane, zatem komisja konkursowa miała trudne zadanie podczas selekcji najlepszych prac. Studenci wyróżnili Pana:

  • sierż. pchor. inż. Wojciecha ŁOŻYŃSKIEGO z KNS Systemów Mechatronicznych za pracę pt. „Badanie entropii informacji danych obrazowych rejestrowanych podczas lotu BSP” (opiekun naukowy: ppłk dr inż. Dariusz Rodzik).

Natomiast w części zasadniczej konkursu, Laureatami zostali:


I miejsce sierż. pchor. inż. Artur Kłosiński
z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Projekt koncepcyjny zasobnika bomb małego wagomiaru dla bezzałogowego statku powietrznego”
(opiekun naukowy: ppłk dr inż. Michał Jasztal);
I miejsce Patryk Cedro, Jan Majnert, Stanisław Niedźwiedzki, Tomasz Załoga
z KNS Projektowania, Wytwarzania i Rekonstrukcji za pracę pt. „Projekt i wykonanie prototypu szkoleniowej repliki karabinka MSBS GROT w systemie AEG – etap pierwszy”
(opiekun naukowy: dr inż. Marcin Sarzyński);
II miejsce sierż. pchor. inż. Maksymilian Trzeciak
z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Aplikacja wspomagająca analizę danych z pokładowego rejestratora parametrów lotu”
(opiekun naukowy: ppłk. rez. dr. hab. inż. Ryszard Chachurski);
II miejsce inż. Klaudia Kurpiewska
z KNS Lotnictwa i Kosmonautyki za pracę pt. „Oprogramowanie do zobrazowania parametrów lotu bezzałogowego statku powietrznego”
(opiekun naukowy: dr inż. Zdzisław Rochala, prof. WAT);
III miejsce Maciej Zaręba
z KNS Systemów Mechatronicznych za pracę pt. „Projekt robota minisumo”
(opiekun naukowy: dr inż. Wojciech Kaczmarek);


Serdecznie gratulujemy wszystkim prelegentom, w szczególności zwycięzcom,
i liczymy na równie wysoki poziom wystąpień na przyszłorocznym
XXVIII Seminarium KNS WML.

dr inż. Marta CZYŻEWSKA
opiekun KNS WML