W dniach 26-27 maja br. w Wydziale Mechatroniki Uzbrojenia i Lotnictwa odbyła się wizyta delegacji zagranicznej reprezentowanej przez pracowników naukowych Laboratory of Study of Microstructures, Mechanics and Material Sciences (LEM3) z University of Lorraine z Francji na czele z prof. Alexis’em Rusinkiem oraz Faculty of Mechanical Engineering z University Carlos III of Madrid z Hiszpanii na czele z prof. Marią Henar Miguelez. W spotkaniu wzięła również udział Pani dr inż. Teresa Fraś z French-German Research Institute of Saint-Louis (ISL). Wizyta delegacji zagranicznej stanowiła podsumowanie dotychczasowej współpracy pomiędzy wymienionymi instytucjami zagranicznymi, a zespołem badawczym z Zakładu Technologii i Eksploatacji Uzbrojenia, WAT kierowanym przez dr hab. inż. Jacka Janiszewskiego, prof. WAT. Wizyta rozpoczęła się od spotkania z dziekanem Wydziału Mechatroniki Uzbrojenia i Lotnictwa, dr hab. inż. Stanisławem Kachelem, prof. WAT, z zastępcą dziekana płk dr hab. inż. Przemysławem Kupidurą, prof. WAT oraz prodziekanem ds. studenckich i współpracy zagranicznej ppłk dr inż. Konradem Wojtowiczem.

W trakcie spotkania przedstawiono profil działalności dydaktycznej oraz naukowej Wydziału, scharakteryzowano podejmowane obszary badawcze oraz omówiono możliwe obszary współpracy. Zasadniczą częścią pierwszego dnia wizyty była prezentacja potencjału laboratoryjnego Wydziału. Przedstawiciele delegacji zagranicznej mieli możliwość zapoznania się z bazą laboratoryjną Instytutu Mechatroniki, Instytutu Techniki Uzbrojenia oraz Instytutu Techniki Lotniczej. W drugim dniu wizyty, przedstawiciele delegacji uczestniczyli w spotkaniu zorganizowanym przez dziekana Wydziału Inżynierii Mechanicznej – prof. dr hab. inż. Jerzego Małachowskiego. W trakcie spotkania wygłoszono referaty przedstawiające główne obszary działalności naukowej Wydziału oraz potencjalne obszary współpracy. Ponadto, ppłk dr inż. Marek Polański przedstawił zakres działalności naukowej i możliwości badawcze Instytutu Inżynierii Materiałowej, Wydziału Nowych Technologii i Chemii. Następnie goście wizytowali Pracownię Technik Przyrostowych WIM oraz Laboratoria Instytutu Techniki Materiałowej WTC. Wizyta zakończyła się spotkaniem podsumowującym, podczas którego goście zagraniczni przedstawili możliwości rozszerzenia dotychczasowej współpracy o nowe inicjatywy badawcze w ramach projektów naukowych finansowanych przez EU (np.: EDA, EDF). Ponadto, uczestnicy spotkania zadeklarowali wolę współpracy w zakresie wymiany studentów oraz pracowników naukowych w ramach programu ERASMUS+. Na zakończenie przedstawiciele delegacji wyrazili uznanie dla osiągnięć naukowych pracowników odwiedzonych Wydziałów oraz ich kompetencji w obsłudze nowoczesnej aparatury badawczej zgromadzonej w wizytowanych laboratoriach.