Norma i normatywy stanowią formalną podstawę działań związanych z realizacją procesu dydaktycznego w Wydziale Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT, zwanym dalej Wydziałem, zapewniającą studentom osiągnięcie zakładanych efektów uczenia się przewidzianych programem studiów.


NORMY I NORMATYWY PROCESU DYDAKTYCZNEGO
z dnia 23.05.2022 r.
(wielkość pliku: 1,89 MB)