Studenci I oraz II stopnia, rozpoczynający kształcenie w roku akademickim 2021/2022
zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP na stronie
https://e-learning.wat.edu.pl/ w terminie
do 17 października 2021 r.
Dotyczy to także osób, które zaliczały podobne szkolenie w ramach realizacji programu studiów pierwszego stopnia.

Podczas logowania się do platformy szkoleniowej proszę posłużyć się takimi samymi danymi, jak w przypadku studenckiej poczty e-mail.

https://e-learning.wat.edu.pl/ -> Szkolenia pozawydziałowe -> Zespół ds. BHP ->
„Szkolenie BHP dla studentów cywilnych” bądź „Szkolenie BHP dla studentów wojskowych”