Studenci, rozpoczynający kształcenie w semestrze letnim roku akademickiego 2020/2021
zobowiązani do zaliczenia szkolenia BHP na stronie
https://e-learning.wat.edu.pl/
w terminie do 15 marca 2021 r.

Dotyczy to także osób, które zaliczały podobne szkolenie w ramach realizacji programu studiów pierwszego stopnia.

Podczas logowania się do zakładki “Szkolenia BHP dla studentów cywilnych”,
proszę posłużyć się takimi samymi, jak w przypadku studenckiej poczty e-mail.

https://e-learning.wat.edu.pl/->Szkolenia pozawydziałowe->Zespół ds. BHP->Szkolenie BHP dla studentów cywilnych


KOMUNIKAT INSPEKTORA ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy WAT
mgr Beaty MALARSKIEJ