WRZESIEŃ rok 2021

KIERUNEK STUDIÓWstacjonarne studia wojskowe Iostacjonarne studia cywilne Io
MECHATRONIKAbez terminu stawiennictwa30.09.2021r. – godz. 09.00 WML – aula 19 bud.36
LOTNICTWO I KOSMONAUTYKAbez terminu stawiennictwa30.09.2021r. – godz. 09.00 WML – aula 19 bud.36
INŻYNIERIA BEZPIECZEŃSTWA-30.09.2021r. – godz. 09.00 WML – aula 19 bud.36
INŻYNIERIA SYSTEMÓW BEZZAŁOGOWYCH-30.09.2021r. – godz. 09.00 WML – aula 19 bud.36

LEGENDA: Io – studia pierwszego stopnia; X – studia nieuruchamiane