Szanowni Państwo,

Informuję, że studenci i doktoranci nadal mogą ubiegać się o stypendia socjale, jak również o zapomogi.

W związku z sytuacją epidemiczną w kraju procedura ubiegania się i przyznawania zapomóg jest uproszczona i nie wymaga stosowania k.p.a. W związku z tym ukazały się Wytyczne RKR nr 2 z dnia 7 grudnia 2020 r. w sprawie przyznawania studentom zapomóg z funduszu stypendialnego w związku z czasowym ograniczeniem funkcjonowania Uczelni.