Fot. 1. Seminarium Kół Naukowych WIM i WML

XXXIX Seminarium Kół Naukowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej
XXVIII Seminarium Kół Naukowych Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
Wojskowej Akademii Technicznej

W dniach 02–03.06.2022 r. odbyło się połączone Seminarium Kół Naukowych Wydziału Inżynierii Mechanicznej oraz Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa. Było to już XXXIX tego typu wydarzenie organizowane przez WIM i XXVIII organizowane przez WML.
Oprócz studentów i doktorantów obu Wydziałów wzięli w nim udział przedstawiciele uczelni zagranicznych: Ludovika – University of Public Service (Węgry), University of Defence (Czechy), Military Technical Academy (Rumunia), Hellenic Air Force Academy (Grecja).

W sumie wygłoszono 50 referatów.

Przywitania gości oraz uroczystego rozpoczęcia Seminarium dokonali: ppłk dr inż. Krzysztof Gocman (Prodziekan ds. Studenckich WIM) oraz ppłk dr inż. Konrad Wojtowicz (Prodziekan ds. Studenckich i Współpracy Zagranicznej WML). Oficjalnego otwarcia obrad Seminarium dokonali Dziekani obu Wydziałów: prof. dr hab. inż. Jerzy Małachowski oraz dr hab. inż. Stanisław Kachel, prof. WAT.
Seminarium rozpoczęło się od prezentacji Kół Naukowych działających przy obu Wydziałach. W dalszej części Seminarium prezentowane były prace studentów i doktorantów. Wszystkie referaty oceniane były przez Komisję w następującym składzie:

Przewodniczący:

 • dr hab. inż. Dariusz ŻARDECKI, prof. WAT

Członkowie:

 • dr hab. inż. Danuta MIEDZIŃSKA, prof. WAT
 • dr inż. Zdzisław ROCHALA, prof. WAT
 • ppłk dr inż. Robert PASZKOWSKI
 • dr inż. Robert KOSTUREK
 • dr inż. Marcin SARZYŃSKI
 • dr inż. Zbigniew SOBCZYK

Obrady trwały dwa dni a oficjalne zakończenie seminarium i wręczenie nagród odbyło się w trakcie pikniku WIM i WML na Strzelnicy Pistoletowej WAT.

Komisja oceniająca prace prezentowane w ramach konkursu na najlepszy referat Seminarium Kół Naukowych WIM i WML przyznała następujące nagrody i wyróżnienia:

W grupie referatów wygłoszonych przez STUDENTÓW trzy nagrody:

nagroda I stopnia:
Artur KŁOSIŃSKI za pracę: Projekt jednostopniowej rakiety na hybrydowy materiał pędny wynoszącej pikosatelity typu CanSat.
nagroda II stopnia:
Tomáš DRAŽAN za pracę: Changes in the properties of high strength steel sheet after mechanical bending stresses.
nagroda III stopnia:
Szymon CHERUBIN za pracę: Concept of autonomous vehicle with 3D map generation based on laser scanner and Kinect module data.

W grupie referatów wygłoszonych przez DOKTORANTÓW trzy nagrody:

nagroda I stopnia:
Mateusz MAJDAK za pracę: Modelowanie i symulacje numeryczne struktur komórkowych w aspekcie oceny ich energochłonności.
nagroda II stopnia:
Marcin DEJEWSKI za pracę: Modelowanie mostu pontonowego typu wstęga.
nagroda III stopnia:
Dariusz KALINKO za pracę: Wstępne badania modelowe systemów trałowania naciskowego.

W grupie referatów wygłoszonych przez STUDENTÓW I i II roku jedną nagrodę:

nagroda I stopnia:
Szymon LASOK, Arkadiusz DROZD, Dawid KUCHARCZYK za pracę: Platforma szybkobieżna o podwoziu kołowym.

8 nagród specjalnych:

za walory inżynierskie pracy:

 1. Damian TOMCZUK za pracę: Demonstration model of a vision-based automatic glass filling system – „Mechatronic Sommelier”.
 2. Patryk CEDRO za pracę: Rekonstrukcja repliki historycznej broni z wykorzystaniem technik addytywnych.

za walory militarne pracy:

 1. Michał KONOPACKI za pracę: Virtual Reality simulator project for a training of the SA-6 Gainful anti-aircraft missile launcher crew.
 2. Michał LUTYK za pracę: Zastosowanie bezstykowych technik pomiarowych w rekonstrukcji broni.

za walory naukowe pracy:

 1. Maciej ŚMIEJA, Marcin ŚMIEJA za pracę: Conceptual design of a system with machine vision algorithms for automatic UAV flight.
 2. Izabela GŁOWIK, Panagiotis LITSIS za pracę: Simulation of the F100 – PW – 229 turbofan in the GasTurb. (Budowa modelu turbinowego silnika F100 – PW – 229 w programie GasTurb.).

za walory poznawcze pracy:

 1. Katarzyna CWYL, Krzysztof STANGRET, Joanna PSKOWSKA, Kamila NAROJCZYK, Mikołaj PACIEJEWSKI, Jakub POLKOWSKI za pracę: Wpływ wirtualnej rzeczywistości na parametry psychofizyczne człowieka.
 2. Damian CEGŁOWSKI za pracę: Rozkład prędkości i przyspieszenia podczas jazdy z ładunkiem i bez ładunku w transporcie samochodami wysokiej ładowności.

Wszyscy uczestnicy Seminarium Kół Naukowych WIM i WML otrzymają również dyplomy za aktywne uczestnictwo w obradach.

Tekst: ppłk dr inż. Krzysztof Gocman
Zdjęcia: dr inż. Marcin Sarzyński