od 31 października do 30 listopada

Wszelkie szczegółowe informacje dotyczące rekrutacji
do Programu MOST, kryteriów kwalifikacji oraz samego
uczestnictwa znajdują się na stronie internetowej:

http://most.amu.edu.pl

Rekrutacja do udziału w programie MOST:
https://irkmost.amu.edu.pl/pl

Koordynator uczelniany programu MOST
mgr Natalia Pykacz
Dział Organizacji Kształcenia
Budynek 100, pokój 75
tel. 26 183 93 16
e-mail:most.mostech@wat.edu.pl