W WYDZIALE MECHATRONIKI,
UZBROJENIA i LOTNICTWA:

ZREALIZOWANO NASTĘPUJĄCE PROJEKTY:

24 grudnia 2019 r. zakończyła się realizacja projektu:

28 lutego 2021 r. zakończy się realizacja projektu: