Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa WAT jest jednostką naukową przygotowaną do kompleksowego prowadzenia prac badawczych – rozwojowych i wdrożeniowych – ukierunkowanych głównie na technikę wojskową, z uwzględnieniem prac studyjnych i opracowań prognoz rozwoju systemów i urządzeń dla potrzeb gospodarki narodowej, Sił Zbrojnych RP, doradztwa technicznego w zakresie formułowania tendencji rozwoju sprzętu wojskowego, nowoczesnych technologii, ekspertyz, opinii naukowych i badań kwalifikacyjnych.

O osiągnięciach Wydziału w działalności naukowo-badawczej świadczą zdobyte liczne nagrody i wyróżnienia oraz przyznane patenty i prawa ochronne. Efekty prowadzonych prac naukowych, prezentowane na wielu wystawach krajowych i zagranicznych, weryfikowane w warunkach międzynarodowej konkurencji, zdobywają uznanie w Polsce i na świecie. Doświadczenie Wydziału w realizacji projektów badawczych świadczy o tym, że jest doskonałym partnerem do podjęcia współpracy naukowej w ramach krajowych i międzynarodowych programów rozwojowych sfery B+R.