OGŁOSZENIE

Rada Dyscypliny Naukowej „Inżynieria Mechaniczna” zawiadamia, że w dniu 18.10.2021 r. o godz. 1200 w sali nr 35, w budynku nr 63
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie, ul. gen. Sylwestra Kaliskiego 2 odbędzie się

PUBLICZNA OBRONA ROZPRAWY DOKTOSKIEJ:

mgr. inż. Jakuba MICHALSKIEGO


na temat:
„Badania pirostatyczne materiałów miotających z wykorzystaniem plazmowego układu zapłonowego”.


PROMOTOR

dr hab. inż. Zbigniew LECIEJEWSKI, profesor Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

PROMOTOR POMOCNICZY

dr inż. Zbigniew SURMA z Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.

RECENZENCI

1. prof. dr hab. inż. Jolanta BIEGAŃSKA z Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie,

2. prof. dr hab. inż. Waldemar ŚWIDERSKI z Wojskowego Instytutu Technicznego Uzbrojenia w Zielonce.


Z rozprawą doktorską można zapoznać się w czytelni naukowej Biblioteki Głównej Wojskowej Akademii Technicznej w Warszawie.
Streszczenie, recenzje i rozprawa doktorska zostały zamieszczone na stronie internetowej Biuletynu Informacji Publicznej Wojskowej Akademii Technicznej pod adresem: https://bip.wat.edu.pl/postepowanie-awansowe-jakub-michalski