Kto może korzystać z programu Erasmus+?

Do wyjazdów za granicę w ramach programu Erasmus+ uprawnieni są zarówno studenci, doktoranci, absolwenci jak i pracownicy Wojskowej Akademii Technicznej.

Do wyjazdu w ramach programu Erasmus+ mogą być kwalifikowani studenci/doktoranci, którzy:

  • są zarejestrowani na kierunku studiów prowadzącym do otrzymania tytułu licencjata/inżyniera, magistra lub stopnia doktora w Wojskowej Akademii Technicznej,
  • w momencie wyjazdu są studentami co najmniej II roku studiów I stopnia,
  • w trakcie wyjazdu nie przebywają na urlopie określonym w regulaminach studiów w WAT.

Dokąd można wyjechać?

Obecnie WAT ma podpisane umowy z  uczelniami zagranicznymi z Austrii, Belgii, Bułgarii, Czech, Danii, Finlandii, Francji, Grecji, Hiszpanii, Litwy, Łotwy, Niemiec, Portugalii, Rumunii, Słowacji, Słowenii ‚Turcji, Węgier i Włoch, z czego 18 uczelni to uczelnie wojskowe, a 45 uczelnie cywilne.

Szczegóły dotyczące wyjazdów na dany stopień studiów znajdują się w Przewodniku dla studentów wyjeżdżających w ramach programu Erasmus+.

Na jak długo można wyjechać?

[su_button url=”https://www.wojsko-polskie.pl/wat/program-erasmus-plus-pl/” target=”blank” background=”#0c7f2b”]czytaj więcej …[/su_button]