W dniu 1 grudnia 2021 r. ukazał się Komunikat Ministra Edukacji i Nauki

w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów
z konferencji międzynarodowych.

Miło nam poinformować, że w załączonym do Komunikatu wykazie czasopism na pozycji nr 32434 znalazł się wydziałowy kwartalnik „Problemy mechatroniki. Uzbrojenie, lotnictwo, inżynieria bezpieczeństwa”. Artykułom opublikowanym w kwartalniku od 2021 r. przypisano 40 punktów rankingowych. Tym samym nasz kwartalnik znajduje się na trzecim miejscu wśród czasopism naukowych wydawanych w WAT. Nasz kwartalnik wyprzedzają tylko Optoelectronics Review (100 pkt) oraz Systemy logistyczne wojsk (70 pkt.).

Zapraszamy zatem do publikowania  w kwartalnika artykułów z dziedziny nauk inżynieryjno-technicznych. Redakcja przyjmuje artykuły w języku polskim i angielskim. Artykuły przesłane w języku polskim za zgodą autorów są tłumaczone na język angielski. Autorzy nie ponoszą kosztów tłumaczenia ani żadnych innych kosztów związanych z publikacją artykułu.