XXXIX Seminarium kół naukowych
Wydziału Inżynierii Mechanicznej

XXVIII seminarium kół naukowych
Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa

Serdecznie zapraszamy Studentów i Doktorantów WAT do udziału w połączonym seminarium studenckich kół naukowych WIM oraz WML które odbędzie się w dniach 02-03 czerwca 2022 r. w Auli WML. Wydarzenie będzie doskonałą okazją do prezentacji wyników swoich badań, wymiany pomysłów oraz nawiązania współpracy w ramach kolejnych studenckich projektów badawczych.

TEMATYKA SEMINARIUM

Zakres tematyczny Seminarium obejmował będzie zagadnienia z obszaru inżynierii mechanicznej, uzbrojenia, lotnictwa i logistyki związane m.in. z:

 • mechaniką, budową i eksploatacją maszyn inżynieryjno-budowlanych i drogowych, pojazdów mechanicznych i silników spalinowych, pojazdów elektrycznych i zasilanych ze źródeł energii odnawialnych;
 • budową robotów przemysłowych, mobilnych i platform bezzałogowych;
 • nawigacją, algorytmami rozpoznawania obrazu w BSP;
 • projektowaniem elementów części maszyn w systemach CAD/CAM/CAE;
 • nowoczesnymi metodami wytwarzania przyrostowego;
 • problematyką bezpieczeństwa w ruchu drogowym;
 • problemami transportu i mobilności osób o szczególnych potrzebach;
 • technikami symulacji komputerowych w obszarze badań materiałów i konstrukcji;
 • inżynierią biomedyczną, analizą ruchu człowieka;
 • logistyką zaopatrzenia, produkcji i dystrybucji;
 • infrastrukturą logistyczną;
 • technologiami wirtualnej rzeczywistości;
 • automatyką, programowaniem i aplikacjami;
 • budową, działaniem, projektowaniem i eksploatacją broni palnej;
 • balistyką wewnętrzną, zewnętrzną i końcową;
 • uzbrojeniem oraz techniką lądową, lotniczą i morską;
 • rakietami do wynoszenia satelitów;
 • rekonstrukcją historycznych obiektów techniki wojskowej.

Językami oficjalnymi na seminarium są język polski i język angielski!

ZGŁOSZENIE UCZESTNICTWA

Aby zgłosić swoje uczestnictwo w seminarium należy wypełnić
formularz zgłoszeniowy: https://forms.gle/dNDCVtBkrE4pFQjM7

KALENDARZ SEMINARIUM

 • 20 maja 2022 termin zgłoszeń
 • 02-03 czerwca 2022 obrady Seminarium

Kontakt: ppłk dr inż. Krzysztof Gocman, email: krzysztof.gocman@wat.edu.pl, tel.: 261-837-711