Projekt realizowany jest przez Konsorcjum<br /> w skład którego wchodzą:

Projekt realizowany jest przez Konsorcjum
w skład którego wchodzą:

1) Wojskowa Akademia Techniczna im. Jarosława Dąbrowskiego – Lider
2) INTECO S.A. – Partner

Cel projektu: opracowanie zintegrowanego systemu antykolizyjnego dedykowanego dla pojazdów szynowych poruszających się w ruchu miejskim (tramwaje) wykorzystujący innowacyjny system transmisji sygnałów z wykorzystaniem technologii VLC (Visual Light Communication).