Zaaplikuj na płatny staż do Inetum Polska!

Jeśli wiesz jak:

• buduje się modele matematyczne
• programuje się w języku Python
• używa się narzędzia MatLab

Oferujemy:

• płatny 3 miesięczny staż
• zdobycie doświadczenia w pracy przy projekcie IT związanym z lotnictwem
• możliwość czerpania wiedzy od specjalistów Inetum Polska
• możliwość dalszego rozwoju po zakończeniu stażu

Wyślij swoje CV: internships@inetum.com