OPIS KIERUNKU

Studia na kierunku mechatronika zapewniają wykształcenie specjalistów odpowiadających potrzebom zmieniającego się rynku pracy i wszechstronnie przygotowanych do roli projektanta, wytwórcy, jak i eksploatatora złożonych urządzeń technicznych. Wykształcenie jest oparte na bazie gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, elektronicznych układów sterowania, wybranych działów informatyki stosowanej oraz opanowaniu umiejętności posługiwania się narzędziami komputerowego wspomagania w projektowaniu wyrobów i procesów wytwarzania oraz ich eksploatacji.

Studia umożliwiają uzyskanie wykształcenia odpowiadającego międzynarodowym standardom i wymaganiom oraz aktualnej wiedzy inżynierskiej w zakresie projektowania, wytwarzania i eksploatacji urządzeń i systemów technicznych, charakteryzujących się strukturą realizowaną za pomocą zespołów mechanicznych, pneumatycznych, hydraulicznych, mikromechanicznych, elektromechanicznych, elektrycznych i optycznych, wraz z układem sterowania opartym o technikę mikroprocesorową.

Proces dydaktyczny organizowany jest w ten sposób, że dużą wagę przykłada się do nauczania na przykładach, zaś zajęcia są podporządkowane głównemu celowi, jakim jest wyposażenie inżyniera mechatronika w wiedzę praktyczną, która pozwoli mu na realizowanie projektu konkretnego urządzenia i jego zespołowe wykonywanie. Wydział oferuje w ramach kierunku mechatronika szereg specjalności, w tym unikalne w skali kraju specjalności w zakresie techniki uzbrojenia.


SPECJALNOŚCI

  • techniki komputerowe w mechatronice
  • robotyka i automatyka przemysłowa

TECHNIKI KOMPUTEROWE W MECHATRONICE

Absolwenci specjalności są przygotowani do podjęcia pracy zawodowej m.in. w biurach konstrukcyjno-technologicznych firm przemysłu cywilnego i obronnego na stanowiskach projektantów, technologów, specjalistów zarządzających procesem produkcji i eksploatacji urządzeń mechatronicznych.

Specjalność „Techniki komputerowe w mechatronice” umożliwia zdobywanie wiedzy m.in. w zakresie:

  • komputerowego wspomagania procesu projektowania z wykorzystaniem uniwersalnych programów i systemów projektowania (AutoCAD, SolidEdge, SolidWorks, NX, CATIA itp.);
  • komputerowego wspomagania procesu wytwarzania z wykorzystaniem: zaawansowanych technologii wytwarzania (Rapid Prototyping, Rapid Tooling, Inżynieria Odwrotna) zaawansowanych systemów wytwarzania (MasterCAM, EdgeCAM) oraz urządzeń CNC – obrabiarek sterowanych numerycznie z zastosowaniem nowoczesnych materiałów konstrukcyjnych;
  • projektowania strategii eksploatacji wraz z tworzeniem informatycznych systemów wspomagania zarządzania eksploatacją złożonych obiektów technicznych.

ROBOTYKA I AUTOMATYKA PRZEMYSŁOWA

Specjalność robotyka i automatyka przemysłowa obejmuje wiedzę z zakresu projektowania, konstruowania i prowadzenia badań systemów sterowania, programowania robotów oraz systemów automatyki przemysłowej. Ponadto, zapoznaje studentów z elementami zarządzania procesami produkcji, automatyzacji i robotyzacji. Absolwent robotyki i automatyki przemysłowej jest przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach korzystających z zaawansowanych systemów komputerowych i systemów produkcyjnych. W szczególności jest on przygotowany do: projektowania, wdrażania, uaktualniania zautomatyzowanych systemów produkcji, projektowania elementów i systemów automatyki oraz programowania robotów i zautomatyzowanych systemów produkcyjnych.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Specjalność „techniki komputerowe w mechatronice” przygotowuje specjalistów do pracy w biurach konstrukcyjno-technologicznych na stanowiskach projektantów, organizatorów produkcji i eksploatacji.

Studia w specjalności „robotyka i automatyka przemysłowa” przygotowują do prac inżynierskich na stanowiskach projektantów, programistów robotów, organizatorów produkcji oraz eksploatatorów systemów automatyki, robotyki i sterowania.


JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
wml.wat.edu.pl
dziekanat.wml@wat.edu.pl
tel. 261 837 856