OPIS KIERUNKU

Absolwent studiów w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego będzie posiadać wiedzę, umiejętności i kompetencje społeczne niezbędne do dowodzenia i kierowania zespołami ludzi oraz techniczne przygotowanie specjalistyczne, umożliwiające zarządzanie eksploatacją sprzętu wojskowego, adekwatnie do zajmowanego stanowiska służbowego w Siłach Zbrojnych RP.

W zakresie kwalifikacji technicznych, absolwent studiów na kierunku lotnictwo i kosmonautyka będzie posiadał wiedzę z obszaru techniki lotniczej i kosmicznej, umożliwiającą zarządzanie eksploatacją wojskowych statków powietrznych będących na wyposażeniu Sił Zbrojnych RP. Kształcenie oparte jest na gruntownej wiedzy z obszaru mechaniki, aerodynamiki, materiałów i technologii lotniczych, elektrotechniki, elektroniki i techniki mikroprocesorowej, automatyki, informatyki stosowanej i teorii eksploatacji niezbędnych do poznania budowy i zrozumienia zasady działania układów, urządzeń, instalacji i systemów płatowcowych, napędowych, awionicznych i systemów wyposażenia specjalnego wojskowych statków powietrznych.

Absolwent kierunku będzie posługiwał się językiem angielskim na poziomie biegłości 3232, zgodnie z porozumieniem standaryzacyjnym NATO STANAG 6001, zarówno w tematyce ogólnej, wojskowej, jak i tematyce specjalistycznej z zakresu kierunku kształcenia.


SPECJALNOŚCI

Studia w charakterze kandydata na żołnierza zawodowego realizowane są jako jednolite studia magisterskie; trwają 10 semestrów i kończą się uzyskaniem tytułu zawodowego magistra inżyniera oraz stopnia wojskowego podporucznika. Studenci mogą zdobywać kwalifikacje zawodowe w następujących specjalnościach:

  • awionika,
  • samoloty i śmigłowce,
  • uzbrojenie lotnicze.

Absolwenci powyższych specjalności posiadają gruntowne wykształcenie inżynierskie oraz kompetencje dowódcze umożliwiające kontynuowanie służby wojskowej w jednostkach wojskowych lotnictwa Sił Zbrojnych RP w korpusie osobowym Sił Powietrznych w grupie osobowej Inżynieryjno-lotniczej.

Absolwenci specjalności samoloty i śmigłowce posiadają praktyczną wiedzę specjalistyczną z zakresu komputerowych systemów wspomagania projektowania, wytwarzania i eksploatacji statków powietrznych, takich jak: SIEMENS NX, ANSYS, MSC PATRAN/NASTRAN.

Absolwenci specjalności Awionika posiadają praktyczną wiedzę specjalistyczną  na temat lotniczych systemów pokładowych oraz umiejętność modelowania, projektowania i wytwarzania układów systemów awionicznych z wykorzystaniem nowoczesnego oprogramowania, m.in.: Designer, Visual Studio, MATLAB, LabVIEW, NI Multisim.

Absolwenci specjalności Uzbrojenie Lotnicze posiadają praktyczną wiedzę specjalistyczną związaną z urządzeniami i systemami specjalnymi statków powietrznych, tj.: bronią lotniczą (rakiety kierowane i niekierowane, bomby lotnicze, broń artyleryjsko-strzelecka) oraz systemami niezbędnymi do wykorzystania bojowego poszczególnych rodzajów broni, a także naziemnymi urządzeniami obsługowymi.

Instytut Techniki Lotniczej Wydziału Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa jako jednostka prowadząca kierunek LiK, posiada certyfikat nadany przez Urząd Lotnictwa Cywilnego (ULC) nr certyfikatu: PL 1470001 dla kształcenia kadr lotniczych. W ramach tej działalności w Instytucie funkcjonuje Organizacja Szkolenia PL.147.0001, która szkoli personel techniczny zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami lotniczymi oraz zatwierdzonymi przez Urząd Lotnictwa Cywilnego jako Krajowy Nadzór Lotniczy odpowiednimi procedurami i programami szkolenia.


MOŻLIWOŚCI ZATRUDNIENIA

Absolwenci otrzymują tytuł magistra inżyniera i po mianowaniu na stopień podporucznika kierowani są do pełnienia zawodowej służby wojskowej. Jako podstawowe miejsce pracy wskazywane są bazy lotnicze w których eksploatowane są statki powietrzne, m.in.: F-16 Jastrząb, M-346 Bielik, MiG-29, Su-22, PZL W-3 Sokół, Mi-24, Mi-8, C-130 Herkules, C-295 CASA, M-28 Bryza


JEDNOSTKA NADZORUJĄCA

Wydział Mechatroniki, Uzbrojenia i Lotnictwa
wml.wat.edu.pl
dziekanat.wml@wat.edu.pl
tel. 261 837 856